Brieven

Meer uren per week werken, is dat nou sociaal?

Foto Istock

In een interview in NRC presenteert de voorzitter van de MBO Raad, Ton Heerts, verschillende oplossingen voor de tekorten op de arbeidsmarkt (‘Een werkweek van 40 uur moet weer de norm worden’, 24/4).

De eerste is om het aantal uren dat de Nederlandse werknemer werkt per week flink op te schroeven. Waar we nu gemiddeld 29 uur per week werken met z’n allen, moet volgens Heerts de 40-urige werkweek de norm worden. Dat terwijl het in veel sectoren gebruikelijk is om uit te gaan van een werkweek van zo’n 36 tot 38 uur, en het aantal werknemers dat overspannen thuiszit ieder jaar stijgt.

Als tweede oplossing draagt Heerts aan dat mensen die in de sociale zekerheid zitten maar zich niet willen laten omscholen gekort zouden moeten worden op hun uitkering. We kunnen met z’n allen trots zijn op een socialezekerheidsstelsel dat voor iedereen het bestaansminimum garandeert. Dat Heerts daar, nota bene als sociaal-democraat, aan wil tornen, vind ik schokkend.

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn een urgent probleem, waar het kabinet snel mee aan de slag moet. Van een oud-voorzitter van de FNV had ik alleen wel wat socialere oplossingen hiervoor verwacht dan Heerts nu naar voren brengt.


voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA