Opmars zonne-energie vooral dankzij bedrijven

Energie Zonne-energie groeit, vooral door bedrijven. In het noorden en oosten is de toename zo fors dat het elektriciteitsnet knelt.

Nederland telde in 2018 65 zonneparken, in 2017 waren dat er 22.
Nederland telde in 2018 65 zonneparken, in 2017 waren dat er 22. Foto iStock

De snelle opmars van zonne-energie zette ook vorig jaar door. Vooral door investeringen van bedrijven steeg het opgesteld (maximale) vermogen aan zonnepanelen in 2018 met meer dan de helft. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het opgesteld vermogen kwam eind vorig jaar uit op 4.400 megawatt, tegen 2.900 megawatt in 2017. Die groei is deels afkomstig van de 65 zonneparken die tot en met vorig jaar zijn aangelegd. Die brachten samen 20 procent van het vermogen op. In 2017 waren er nog maar 22 zonneparken, die goed waren voor 9 procent van de capaciteit.

Minder dan de helft van de zonnepanelen is van bedrijven, maar de groei is daar erg groot. In 2018 stond er bij bedrijven voor 2.100 megawatt aan vermogen, dat was een jaar eerder nog maar zo’n 1.200 megawatt: een stijging van 71 procent.

Die groei van zonnepanelen is zelfs zo groot dat met name in het oosten en noorden van het land het elektriciteitsnet begint te knellen. Initiatieven belanden daardoor soms op de wachtlijst, omdat eerst delen van het net versterkt moeten worden.

Behalve in zonneparken zit de groei ook in panelen op daken van bedrijven. Koploper met zonnepanelen in bedrijfshanden is volgens het CBS het Zeeuwse Borsele (71 megawatt) waar vorig jaar het grootste park van Nederland – met 140.000 panelen – is aangelegd. Ook Emmen en Noordoostpolder scoren hier hoog.

Het vermogen van panelen op woningen (2.300 megawatt) steeg met 37 procent minder snel dan bij bedrijven. In Almere stond vorig jaar het meeste vermogen op particuliere daken opgesteld. Met zijn 28 megawatt bleef Almere grote steden als Amsterdam en Utrecht nipt voor.

Lees ook: ‘Duurzame stroom? Het elektriciteitsnet is vol’

Per inwoner loopt de Groningse gemeente Loppersum voorop. In het centrum van het Groningse aardbevingsgebied bedraagt het opgesteld vermogen 0,57 kilowatt per inwoner.

De snelle groei van zonne-energie komt niet als een verrassing. In januari stelde het Planbureau voor de Leefomgeving zijn Kortetermijnraming bij. Voor 2020 verwacht het PBL 8.000 megawatt aan opgesteld vermogen. In 2017 was die prognose nog 6.000 megawatt.

Ondanks de populariteit van zonnepanelen heeft zonne-energie een bescheiden aandeel in de productie van elektriciteit.

Vorig jaar kwam volgens een eerdere publicatie van het CBS 15 procent van de stroomproductie in Nederland uit hernieuwbare bronnen. En zonnepanelen namen van dat duurzame deel 18 procent voor hun rekening.

Windmolens hadden met 55 procent het grootste aandeel.