Elf politiefunctionarissen verdienen meer dan balkenendenorm

Elf politiemensen verdienden vorig jaar meer dan een ministerssalaris van 189.000 euro. Dat is de helft minder dan in 2017.

Korpschef Erik Akerboom verdiende precies het normbedrag van 189.000 euro in 2018.
Korpschef Erik Akerboom verdiende precies het normbedrag van 189.000 euro in 2018. Foto Bart Maat/ANP

Er zijn elf politiemensen die vorig jaar meer verdienden dan de balkenendenorm die destijds 189.000 euro bedroeg. Dat is de helft minder dan in 2017 toen de norm op 181.000 euro was gesteld, meldt de politie. In de Wet normering topinkomens (Wnt), ook wel bekend als de balkenendenorm, staat dat topfunctionarissen bij de overheid en semipublieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister.

Met de elf ambtenaren die nu nog niet aan de Wnt voldoen, is afgesproken dat zij hun inkomen binnen drie jaar afbouwen. Dat zij nog meer verdienen dan de norm, komt door overgangsregelingen of arbeidsvoorwaardelijke afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) stelde eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat de overschrijdingen „onder meer toe te schrijven zijn aan de in de cao afgesproken algemene loonstijgingen en de stijging van het werkgeversdeel van de pensioenpremie”.

Overgangsrecht

De Wnt, die in 2013 werd ingevoerd, wordt ieder jaar opnieuw bijgesteld. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht. Voor twee topfunctionarissen bij de politie geldt dat hun salaris in drie jaar wordt afgebouwd via dit overgangsrecht. De overige negen functionarissen vallen niet onder de wet en bouwen hun salaris vrijwillig af.

Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, verdient het meest met 229.232 euro. Bij Van Essen is het overgangsrecht van toepassing. Opvallend is dat hij meer verdient dan korpschef Erik Akerboom die precies 189.000 euro verdient, net als Liesbeth Huyzer, ook lid van de korpsleiding. Zij zitten beide onder de norm. Dick Heerschop, de chief information officer en tevens lid van de korpsleiding, verdient 190.495 euro en zit daarmee net boven de norm. Ook bij hem is het overgangsrecht van toepassing.

Korpsleider Leonard Kok (bedrijfsvoering) zit eronder met 186.705 euro. Twee hoofden van operatiën en verschillende politiechefs verdienen te veel. Hun namen zijn niet bekendgemaakt door de politie. De meestverdienende politiechef kreeg vorig jaar 206.609 euro.

Bij bepaling van de WNT-norm wordt niet alleen gekeken naar het toetsinginkomen. Ook alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen zijn inbegrepen, evenals pensioenopbouw en beloningen die op termijn worden uitbetaald.