Brieven

Brieven 25/4/2019

Minimumloon

Minder loon uit liefde

De FNV wenst een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur want met het huidige minimumloon kun je een gezin niet onderhouden (Twistgesprek: Hoger minimumloon, goed idee?, 20/4). Beleidsadviseur voor werkgevers Paul Schoormans is het daar niet mee eens. Hij zegt: „Mensen die het minimumloon krijgen, kunnen daar goed van leven.” Maakt hij die opmerking omdat hij adviseur is van werkgevers of – en dat is niet te hopen – heeft hij geen idee wat het betekent om van een minimumloon een gezin draaiende te houden? Om zich in te dekken vult hij aan dat er geen vuiltje aan de lucht is „omdat het wordt aangevuld met huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag”. Kortom, niemand hoeft te klagen, want zelfs als werkgevers te weinig betalen om rond te komen, dan is er altijd nog de redding door de overheid. Zijn slotopmerking: „Als we besluiten om hun loon te verhogen, zullen ze minder toeslagen krijgen en meer belasting moeten betalen. Ze schieten er dus niks mee op.” Kortom, het is vanuit medemenselijkheid dat de werkgever lage lonen betalen. Een briljant pleidooi. Wellicht een idee voor Paul Schoormans om zelf een tijdje op het minimumloon zitten. Kijken of hij dan nog steeds zo redeneert.

Concertgebouworkest

Wat is de prijs?

Het Concertgebouworkest, dat chef-dirigent Daniele Gatti vorig jaar per direct heeft ontslagen, en Gatti zelf zijn „in goed overleg tot een statement gekomen” (Daniele Gatti en Concertgebouworkest bereiken ‘overeenkomst’, 23/4). Er waren twee zangeressen die Gatti beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag. Als het daadwerkelijk een #MeToo-verhaal was, zouden deze dames zich nu diep beledigd kunnen voelen. Als de beschuldigingen jegens Gatti vals zijn, zou op zijn minst zijn beschadigde reputatie hersteld moeten worden. Lang leidden de gesprekken tussen de partijen tot niets, want Gatti wilde geen afstand doen van financiële compensatie. Uiteindelijk schijnt er geen geld te zijn betaald maar wél wordt hij geloofd en geprezen om zijn artistieke kwaliteiten. Zo vinden we elkaar altijd weer, zolang we het eens worden over de prijs.

Notre-Dame

Hou de architect weg

Snel na de catastrofe van de Notre-Dame lanceerde de Franse premier Edouard Philippe het idee van een concours international d’architectes, dat ideeën zou moeten opleveren voor de reconstructie. In 1834 werd, ook door een brand, de grote kerk van Zierikzee verwoest. In 1867 bracht Victor Hugo een bezoek aan deze kerk. Hij merkte op dat die was verwoest door een brand en vervolgens door een architect. Hij verzocht de gemeentesecretaris die hem rondleidde het gebouw tegen de architect in bescherming te nemen. Een dergelijk verzoek aan Edouard Philippe zou geen kwaad kunnen.

Forum voor Democratie

Hoezo minder belasting?

Henk Otten beweert in het interview ‘Baudet trekt de partij te veel naar rechts’ (20/3) dat iedereen toch minder belasting wil betalen. Hoezo? Ik kom niets te kort en ik betaal het fluitend. Daar krijg ik onbetaalbare dingen voor terug: vrede, veiligheid, een gegarandeerd bestaansminimum en een fijn land om te leven. Ik gun iedereen zijn ontevredenheid, maar praat het een ander niet aan.

Museum

Dun door de broek

Joop van Caldenborgh heeft met zijn Museum Voorlinden een fantastische daad verricht en nu lees ik dit: Voorlinden moet parkeerterrein sluiten (18/4). Of burgemeester Hoekema nu wel of geen belofte heeft gedaan, de beslissing zal de gemeente Wassenaar nog dun door de broek drentelen zodra de bezoekers een verkeersinfarct veroorzaken in de omliggende straatjes.