Advies: Eindhoven Airport moet geluidsoverlast aanpakken

Milieuorganisaties zijn niet tevreden met het rapport van Van Geel, omdat een concrete doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen ontbreekt.

Eindhoven Airport heeft een vergunning om verder te groeien.
Eindhoven Airport heeft een vergunning om verder te groeien. Foto Rob Engelaar/ANP

Eindhoven Airport moet ervoor zorgen dat het minder geluidsoverlast veroorzaakt. Dat adviseert oud-staatssecretaris Pieter van Geel in een advies dat hij donderdag heeft overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Van Geel pleit voor 30 procent minder geluidsbelasting in 2030 om de omwonenden de ontzien.

Van Geel is door het kabinet ingehuurd als „onafhankelijke verkenner” om de ontwikkeling van de luchthaven in kaart te brengen. Hij stelt in zijn rapport dat de hoeveelheid geluidsoverlast zou moeten bepalen hoeveel er op de luchthaven gevlogen mag worden. „Zo beloon je het inzetten van schone en stillere vliegtuigen”, denkt Van Geel.

Sowieso vindt de adviseur dat de Eindhovense luchthaven de komende jaren niet verder moet groeien. In principe mag Eindhoven Airport uitbreiden tot 43.000 vliegbewegingen per jaar, maar de luchthaven beloofde eerder al tot en met 2019 niet verder te groeien dan 41.500 vluchten per jaar. Van Geel stelt nu voor dit aantal door te trekken tot 2022. Ook adviseert hij geen vluchten meer na 23.00 uur te plannen, om overlast te voorkomen.

Lees ook: Luchtvaartsector haalt eigen klimaatdoelen niet

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport, schrijft in een reactie op het advies dat van Van Geels „denklijn” goed is, maar dat de normstelling van 30 procent minder geluidhinder in 2030 „te streng” is. Volgens Meijs bemoeilijkt het advies de kwaliteitsslag die de luchthaven wil maken. „Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen”, aldus Meijs.

Greenpeace niet tevreden

In het rapport stelt Van Geel verder onder andere dat de luchthaven moet inzetten op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hiervoor noemt hij echter geen concreet doel dat Eindhoven Airport zou moeten nastreven. Dat laatste is de oud-staatssecretaris op kritiek komen te staan van milieuorganisaties.

Greenpeace stelt dat Van Geel „harde klimaatgrenzen negeert” door wél een concreet verminderingsdoel op te stellen voor geluidsoverlast, maar niet voor CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen, moet de CO2-uitstoot in Nederland substantieel verlaagd worden en dit is volgens Greenpeace alleen mogelijk als het aantal vluchten in het land, en dus ook in Eindhoven, afneemt.

Ook Natuur & Milieu heeft ontevreden gereageerd op het rapport. De organisatie stelt dat er iets moet worden gedaan aan de vele goedkope vluchten die vanaf Eindhoven Airport vertrekken. Een „eerlijke prijs” voor vliegtickets zou oneerlijke concurrentie met milieuvriendelijkere manieren van reizen moeten tegengaan. Ook vindt Natuur & Milieu, net als Greenpeace, dat het jaarlijkse aantal vluchten moet afnemen.