Kabinet stelt besluit over snelle CO2-aanpak uit

Klimaat Snelle vermindering van de uitstoot, voor 2020, is nodig om Nederland te laten voldoen aan het Urgenda-vonnis. Maar het kabinet wil meer tijd om de besluiten over de lange en korte termijn af te stemmen.

Een deelnemer aan de klimaatmars van 10 maart. Al in 2015 oordeelde de rechter dat Nederland in 2020 de uitstoot met een kwart moet terugbrengen.
Een deelnemer aan de klimaatmars van 10 maart. Al in 2015 oordeelde de rechter dat Nederland in 2020 de uitstoot met een kwart moet terugbrengen. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het kabinet stelt wederom een besluit rond het klimaatbeleid uit. Deze maand zou het kabinet met maatregelen komen die de uitstoot van CO2 op korte termijn verminderen, maar die bekendmaking wordt volgens goed ingelichte bronnen nu uitgesteld.

De snelle beperking van de uitstoot moet ervoor zorgen dat Nederland voldoet aan het Urgenda-vonnis, en de tijd daarvoor dringt. Het Urgenda-vonnis dat vorig najaar in hoger beroep werd bekrachtigd, eist dat de CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent is afgenomen ten opzichte van ijkjaar 1990. Zonder nieuw beleid komt de reductie volgend jaar naar verwachting op 21 procent uit.

Eerder bleek al dat ook de uitwerking van het klimaatakkoord langer op zich laat wachten. In maart kondigde het kabinet aan met een CO2-heffing te komen voor de industrie en de klimaatlasten voor burgers minder te laten stijgen. Precieze maatregelen zouden uiterlijk in april volgen, maar gezien de complexiteit stelde premier Rutte die uit tot in juni.

Lees ook de reconstructie over het moeizame overleg aan de industrietafel van het klimaatakkoord

Gewoon doen

De Urgenda-aanpak volgt nu ook pas in juni, volgens goed ingevoerde bronnen. Op die manier kunnen de besluiten op elkaar worden afgestemd, zo is de redenering binnen het kabinet. Voor Urgenda gaat het om kortetermijningrepen (2020), terwijl de plannen voor het klimaatakkoord een langere adem hebben. Doel van dat akkoord is een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Vorige maand besloot het kabinet de Hemwegcentrale, een kolencentrale in Amsterdam, te sluiten. Deze maatregel alleen is echter niet voldoende om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Voor andere plannen reserveerde het kabinet eind vorig jaar al 500 miljoen euro.

In de coalitie valt te horen dat het voldoende is als het kabinet een geloofwaardig pad uitstippelt om de vereiste CO2-reductie te halen. De verwachting is niet dat het lukt om in 2020 volledig aan de eis van de rechter te voldoen. Rutte sprak in januari nog van „een enorme klus”, en hij benadrukte aan het vonnis te willen voldoen. „Er ligt een rechterlijke uitspraak, die hebben wij gewoon uit te voeren.”

Lees ook Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Al in 2015 oordeelde de rechter dat Nederland in 2020 de uitstoot met een kwart moet terugbrengen. Dit oordeel werd vorig jaar oktober in hoger beroep overgenomen, waarna het kabinet toezegde snel aan de slag te gaan. Tot dat moment zijn er nooit serieuze Urgenda-maatregelen getroffen. Vorige week meldde minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de Kamer nog „zo snel mogelijk” op de aanvullende maatregelen terug te komen.