Brieven

Brieven

Illustratie Cyprian Koscielniak

Benno Barnard hanteert in zijn artikel over het symbolische belang van de Notre-Dame de negentiende-eeuwse term ‘atheïsten’ (Je bent christelijk, Europa, kijk niet weg, 20/4). Barnard suggereert dat ‘atheïsten’ als ik op christelijke elementen in kunstwerken reageren als een stier op een rode lap. Een gotspe. De werkelijkheid is omgekeerd: juist fanatieke gelovigen verdragen andersoortige cultuuruitingen niet. Fanatieke gelovigen verwoesten tempels, synagogen, kerken en moskeeën. Ongelovigen daarentegen, savoureren onbekommerd en nieuwsgierig het werk van religieus geïnspireerde kunstenaars. Van een ontroerend houten Mariabeeldje uit de vroege Middeleeuwen, via Pergolesi Bach en Händel tot de muziek van Messiaen. De Notre-Dame heeft voor velen de religieuze connotatie verloren. Er zijn dan ook vele Europeanen die bij de Notre-Dame zelden zullen denken aan het christelijke Europa van Barnard.