Televisiebaas Klein meldde in strijd met gedragscode nevenfunctie niet

Brievenbusfirma Volgens de regels had directeur televisie van de NPO Frans Klein ál zijn nevenfuncties moeten opgeven.

Frans Klein tijdens de seizoenspresentatie van de NPO 2018-2019.
Frans Klein tijdens de seizoenspresentatie van de NPO 2018-2019. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Frans Klein heeft als mediadirecteur van de VARA en later als directeur televisie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verzwegen dat hij directeur was van een Engelse brievenbusfirma. Daarmee handelde hij in strijd met het compliancebeleid en de gedragscode van de NPO.

Zaterdag meldde NRC dat Klein tussen 2011 en 2016 bestuurder was van Bidrio Limited. De eigenaren (of eigenaar) van deze brievenbusfirma worden afgeschermd door een trust op een belastingparadijs. De Limited en de trust kocht Klein bij een omstreden kantoor in Nederland.

Lees ook: De Thaise constructie van televisiebaas Frans Klein

Volgens de regels had Klein ál zijn nevenfuncties moeten opgeven. Hij meldde bij de VARA en de NPO slechts dat hij directeur was van Thaise restaurants in Almere en Amsterdam. Daarmee overtrad hij de complianceregels, vermeld in de jaarverslagen van de NPO. Die luiden: „Alle medewerkers van de NPO-organisatie doen opgave van al hun nevenfuncties en actualiseren deze opgave ook jaarlijks.” In de NPO-gedragscode staat: „Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van zijn werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de media-instelling.” De nevenfunctie bij de Limited besprak Klein niet met de NPO.

Reactie VARA en NPO

De VARA zegt wel te hebben geweten van het mede-eigenaarschap van de restaurants, maar meldt geen weet te hebben van de nevenfuncties bij de Limited: „Over de financiële en juridische aspecten van deze onderneming was en is bij ons niets bekend.”

De raad van bestuur van de NPO zegt: „Frans Klein heeft destijds in zijn compliance-verklaring niet opgegeven dat hij bestuurder is van een buitenlandse vennootschap.”

De raad van bestuur vindt het voldoende dat Klein alleen zijn nevenfunctie bij de restaurants vermeldde: „Zoals eerder aangegeven toetst de NPO op de activiteit en de aard van een nevenfunctie en niet op de juridische/fiscale vorm. Zo is dat tot op heden ook vastgelegd in de Governance-code: een medewerker vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het belang van de media-instelling.”

Op welke wijze de NPO getoetst heeft dat het Limited-directeurschap van Klein, en zijn rol bij de trust, niet strijdig waren met het belang van de media-instelling, meldt de NPO niet in de schriftelijke verklaring.

Schuldeisers het nakijken

Klein kocht in 2011 met zijn broer de brievenbusfirma en de trust bij Quaedvlieg Juristen in Den Haag. De bedrijfsconstructie werd door het kantoor, dat werkte zonder vergunning van De Nederlandsche Bank, aangeprezen om belasting te ontwijken en schuldeisers het nakijken te geven.

Een schuldeiser van de broer van Klein zegt dat zij door de gekozen constructie geen beslag kon leggen bij twee BV’s om een vordering te innen. Frans Klein bleef, toen hij al televisiebaas van de NPO was, zaken doen met het trustkantoor. De bestuurders van dat kantoor waren toen al tot celstraffen veroordeeld wegens belastingfraude en witwassen. Klein stapte in 2016 op als bestuurder van de Engelse Limited en de BV’s.

Frans Klein zegt niet te hebben geweten van de reputatie van de trustadviseurs en het allemaal voor zijn broertje te hebben gedaan.