Brieven

Brieven nrc.next 23/4/2019

Politiek

Politieke convenantjes

Tom-Jan Meeus signaleert in zijn column Politiek die te lelijk is voor het grote publiek (16/4) hoe zich, al koffiedrinkend en tafelend „lelijke politiek” voltrekt. Diezelfde week nog lezen we over een verbijsterend staaltje handje-convenantje. Na het ongeluk in Oss moest en zou de – niet of nauwelijks gekeurde – Stint acuut van de weg. Om vervolgens vervangen te worden door een niet minder riskante en evenmin gekeurde e-bakfiets (Snel een veilige Stint de weg op, 17/4).

De conclusie: de Stint komt terug, de minister laat alle ferme eisen aan kindertal (zes tot acht) en bestuurder (rijbewijs B) op de valreep vallen, in ruil voor een niet afdwingbaar convenant met de kinderopvang. Handjeklap: als jullie die gevaarlijke e-bakfietsen op stal houden, mag je, mits „goede rijvaardigheidstrainingen en veilige reisroutes” weer met tien kinderen, gezellig tegenover elkaar zittend, de weg op.

Dit is ook Nederland. ‘We komen er samen wel uit!’

Tot het misgaat.

Investerende overheid

Bemoei je er niet mee

Weer een idee om de overheid verder uit te breiden: De overheid als private-equitybedrijf (16/4), publiek geld dat geïnvesteerd wordt in private projecten zoals windmolenparken. Voor het ophalen en verdelen van subsidiegeld is een groot ambtelijk apparaat nodig. De toewijzing vraagt dat eveneens. Gevolg is dat veel geld in ambtelijke sfeer wordt verspijkerd en er voor het goede doel weinig overblijft. Hoe vaak hebben we al moeten lezen dat de Rekenkamer forse kritiek uit over het beheer en de besteding van subsidiegelden? Ministeries hebben vaak geen benul wat met uitgekeerde subsidies gebeurt. Kortom: een zeer slecht idee.

Overheidsfinanciën

Geld is ook vloeibaar

„Die ruimte zou voor drie zaken moeten worden ingezet, aldus de Raad van State: buffers opbouwen om toekomstige economische tegenslagen te kunnen opvangen”, lees ik in Raad van State bezorgd over stijgende lastendruk voor huishoudens (15/4). Het verbaast mij dat beleidsmakers nog steeds niets begrijpen van de dynamiek van de economie. Geld is als het water in de oceanen. Soms is het eb en staat er geen water. Even geen geld. Een moment later klotst het geld woest tegen de plinten.

Zo ging het, en zo zal het altijd gaan. Maatregelen tegen een crisis zijn als grote schotten in de oceanen om de stijging van het waterpeil tegen te gaan. Zinloos.

Europees voetbal

Met kop en schouders

In het stuk Ajax is nu niet meer te negeren (18/4) komt „de afgeschreven Griekse God” ter sprake. Enige feitenkennis was hier op zijn plaats geweest: Ajax was een Griekse held die vanwege zijn postuur met kop en schouders uitstak boven andere strijders.

Een gemiste kans om in die context vast te stellen hoe dit voetballend Ajax zowel letterlijk als figuurlijk uitstak boven Juventus – het laatste in referentie aan De Ligts winnende kopbal.

Europese verkiezingen

Los je probleem zelf op

Het is algemeen bekend dat politieke partijen steeds moeilijker aan kader en geschikte kandidaten komen. Dus waarom deze oproep aan partijen om te laten zien wie ze in huis hebben? (Geef kiezers en kandidaten de aandacht die ze verdienen, 18/4.) Als er troep voor je deur ligt kun je een actiegroep oprichten die de gemeente benadert om dat op te ruimen. Je kunt ook een bezem pakken.


via nrc.nl

Correcties/aanvullingen

Wierd Duk

In het artikel Ik ben nu eenmaal druk, chaotisch en eigenwijs (18/4, p. C17) staat dat Telegraaf-journalist Wierd Duk extreem-rechtse standpunten heeft. Die kwalificatie was een foutieve toevoeging door de eindredactie.