Reportage

Baudet staat er eventjes alleen voor

Forum voor Democratie Dagenlang zweeg Baudet over de felle kritiek van zijn tweede man Henk Otten. Nu zegt hij dat er „gezonde discussie” is.

FVD-leider Thierry Baudet arriveert dinsdag bij de Tweede Kamer voor het wekelijkse vragenuur.
FVD-leider Thierry Baudet arriveert dinsdag bij de Tweede Kamer voor het wekelijkse vragenuur. Foto BART MAAT/ANP

Thierry Baudet aarzelt eerst nog, op dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Of hij wist dat de tweede man van Forum voor Democratie, Henk Otten, een kritisch interview over hem zou geven aan NRC? „Ik doe daar geen uitspraken over.” Dus hij was verrast? „Ja”, zegt hij dan. „Ik was verrast door het stuk.” Hij kijkt om zich heen, hij staat bij de ingang van de grote debatzaal met zo’n twintig journalisten om zich heen. „Wow, wat veel mensen.”

Lees hier het hele interview met Henk Otten: ‘Baudet trekt de partij te veel naar rechts’

Henk Otten, aankomend fractievoorzitter van de grootste partij in de Eerste Kamer, zei in het interview in het Paasweekend dat Baudet de partij „te veel naar rechts” trekt, dat hijzelf niks moet hebben van „alt-right-achtig gedoe” dat Baudet aantrekt met zijn uitspraken, en dat Baudet partijgenoten in de provincies „in de wind” zet. Die moeten zich steeds maar weer verdedigen. Baudet had zich het hele weekend stilgehouden over Otten, maar op dinsdagmiddag wordt in de Tweede Kamer gestemd en kan hij de pers niet ontlopen.

Niks aan de hand, is zijn – zo kort mogelijke – boodschap. „Kijk, je kunt over de toon en de wijze waarop je je verhaal insteekt van mening verschillen. Maar er is gezonde discussie in Forum voor Democratie. Intern en extern.”

Een groep journalisten loopt, al filmend, achter hem aan naar het Kamerrestaurant en daarna naar zijn werkkamer. Of de partij nu twee gezichten heeft? „We hebben véél gezichten, we hebben 36.000 leden. Daar zitten natuurlijk altijd mensen tussen die net een wat andere toon kiezen of een andere lijn.”

Of hij zich de kritiek van Otten aantrekt op zijn toespraak op verkiezingsavond en op het ‘blanke Europa’ dat Baudet zou willen? „Nou nee. Dat heb ik ook nooit betoogd op die manier. Maar kijk, de een houdt een speech en die is zus, de ander een speech en die is zo. Ik kies ervoor om op momenten vergezichten te schetsen en ik denk dat dat ook een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen in Nederland.”

Geen penningmeester meer

Wie de leider is van Forum voor Democratie? „Dat ben ik.” En dat Otten daar misschien anders over denkt? „Zoals het er nu allemaal naar uitziet”, zegt Baudet wat zuinig, „gaat hij een rol spelen in de Eerste Kamer, samen met andere mensen en met mensen in de provincies. Die zullen allemaal op hun manier een geluid laten horen dat verwant is aan dat van mij.”

Lees ook: Otten stopt als penningmeester Forum voor Democratie

De twijfel die spreekt uit ‘zoals het er nu allemaal naar uitziet’ wordt er niet minder op als later die middag blijkt dat Otten geen penningmeester meer is van Forum voor Democratie. Volgens Otten zelf omdat het „erg veel werk” is, dat hij niet kan combineren met zijn fractievoorzitterschap in de senaat. Forum voor Democratie wordt daar de grootste partij met vermoedelijk dertien zetels.

Als aan Baudet op dinsdag wordt gevraagd of Henk Otten wel lid blijft van het partijbestuur, zegt de partijleider: „Ik kan niet eindeloos in de toekomst kijken, maar op dit moment is hij algemeen bestuurslid. We zijn gewoon in gesprek met elkaar.” Of hij nog op de lijst staat voor de Eerste Kamer? De Kiesraad heeft op dinsdag alle lijsten ontvangen en controleert nu de kandidaten. „Henk Otten staat op de lijst”, zegt Baudet. Ook als nummer één? „Daar ga ik vanuit, als het allemaal zonder verzuim is gelukt.” Hij bedoelt: als de lijst in orde is volgens de Kiesraad. „Dat horen we morgenochtend.”

De groep journalisten blijft even op afstand staan als Baudet in het restaurant, dat dan zo goed als leeg is, een broodje kroket bestelt.

Is er bij Forum voor Democratie niks aan de hand? Baudet is de hele middag zonder zijn persvoorlichter en aankomend Eerste Kamerlid Jeroen de Vries. Die was bij het interview van Otten met NRC en had in het gesprek Baudet vergeleken met „een jongetje in de wei”, dat juist naar een wespennest loopt als je zegt dat hij dat niet moet doen. Maar waar is Jeroen de Vries op deze dinsdag?

Bij het fractiesecretariaat zeggen ze dat hij „in de provincie” is. Volgens Baudet en het andere Tweede Kamerlid Theo Hiddema is De Vries „ziek”. In een whatsappbericht zegt De Vries zelf dat hij „in een meeting” zit.

Wie er ook niet is: Henk Otten zelf. Hij is behalve lid van het partijbestuur ook medewerker van de Tweede Kamerfractie – maar laat zich nu niet zien.

Stokslagen voor ‘domme politici’

In zijn werkkamer op het Binnenhof zegt Kamerlid Hiddema dat hij bij het interview in NRC had gedacht: „Daar heb je Henk weer.” Hiddema is in verkiezingscampagnes het hele land door gegaan – in een auto, samen met Baudet en Jeroen de Vries. En steeds had Otten commentaar op de „franje” in de optredens van Baudet en Hiddema. „Henk is voor een zakelijke aanpak. Hij wil het theater zoveel mogelijk minimaliseren, want dat wekt volgens hem alleen maar misverstanden.”

Hiddema zegt dat hij zelf in de campagne een keer was begonnen over stokslagen voor „domme politici”.De BBC was erbij geweest en Henk Otten, zegt Hiddema, was „als de dood” dat de Britse journalisten zouden denken: Forum voor Democratie wil lijfstraffen. „Dus hij zei: ‘doe dat nooit meer’. Nou, daar kan ik mee leven. Mensen in de pers die je slecht gezind zijn, die maken er maar wat van.”

Hiddema zegt dat hij discussies meemaakte tussen Baudet en Otten. „Thierry is historicus, die associeert erop los en haalt de beschaving en de hele wereldbol erbij. Dan zegt Henk: ‘Waarom doe je dat? Wat heeft dat voor nut?’ En dan zegt Thierry: ‘Ik doe het wel.’ Of: ‘Henk, hou nou een keer op.’”

Als Baudet op dinsdagmiddag de journalisten achter zich heeft gelaten, in de gang van Forum voor Democratie, speelt hij nog even piano. Bach. Om vier uur roept hij dat hij geen zin meer heeft in vragen van journalisten. En tegen zijn secretaresse: „Ik ga naar Flevoland.”