Veilig Thuis was verdacht van onttrekking ouderlijk gezag

Jeugdzorginstelling Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft Veilig Thuis in Rotterdam als verdachte aangemerkt van onttrekking aan het ouderlijk gezag door een kind weg te nemen bij haar moeder zonder vrijwillige toestemming van de moeder of een besluit van de kinderrechter. Omdat het meldpunt voor kindermishandeling dat niet bewust zou hebben gedaan, heeft het OM deze zaak geseponeerd.

Dat blijkt uit een brief die het OM op 10 maart aan de bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft gestuurd. Veilig Thuis in Rotterdam heeft na een bezoek van twee officieren van justitie op 7 december 2018 over deze zaak haar regels rond de zogenoemde vrijwillige uithuisplaatsing van kinderen veranderd. Ook dit voert het OM als reden aan om de zaak te seponeren.

Lees hier het achtergrondverhaal over deze zaak: Uw dochter komt voorlopig niet meer thuis

Er zijn in Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Deze onderzoeken meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, en dragen zaken zo nodig over aan bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming of politie. Het gaat in deze zaak om een meisje dat op 1 juli 2016 op school klaagde dat haar moeder haar zou slaan en schoppen. Ingeschakelde medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond besloten het meisje direct van school mee te nemen.

Onder druk gezet

Veilig Thuis vertelde de moeder dat de beschuldiging van het meisje uitgezocht moest worden, en dat ze de dochter tot dat moment „om veiligheidsredenen niet naar huis kon laten gaan”, zo staat er in een verslag van Veilig Thuis. Als de moeder niet zou instemmen met deze uithuisplaatsing, dan zou Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen om een rechterlijk bevel tot te regelen.

De moeder voelde zich hierdoor zo onder druk gezet dat ze instemde, zegt haar advocaat. De dochter werd daarop door Jeugdbescherming bij een pleeggezin geplaatst.

Het OM schrijft: „Naar mijn oordeel is niet vast komen te staan dat [de moeder] ondubbelzinnig, alle keuzes en consequenties overziend, toestemming heeft gegeven voor de uithuisplaatsing van [haar dochter]. Daardoor kan Veilig ThuisRotterdam Rijmond als verdachte van onttrekking aan het gezag worden aangemerkt.”

Volgens het OM betwijfelde ook Veilig Thuis betwijfelt achteraf of de moeder die toestemming voor uithuisplaatsing vrijwillig had gegeven.

Op advies van het OM heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijmond haar beleid rond vrijwillige uithuisplaatsing aangepast. Ouders moeten nu schriftelijk toestemming geven, dat gebeurde eerder mondeling. Ook krijgen ze schriftelijke informatie mee naar huis. In sommige gevallen zal Veilig Thuis een dag na de toestemming voor de vrijwillige uithuisplaatsing controleren of de ouder het echt wil.