Eenderde van budget Haga-school gaat naar directeur en familieleden

AIVD-rapportage Directeur Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum bestrijdt verdenkingen van de AIVD. „Ze moeten met tyfusbewijzen komen.”

Foto Koen van Weel

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft begin dit jaar een geheime rapportage uitgebracht over geldstromen rond het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. In het bericht, verstrekt aan het Openbaar Ministerie, de Inspectie van het onderwijs en de gemeente Amsterdam, staat dat bijna eenderde van het schoolbudget in 2018 opging aan drie familieleden die werkzaam zijn op het lyceum. Van één van hen, directeur Soner Atasoy, heeft de Inspectie inmiddels vastgesteld dat hij boven de wettelijke salarisnorm voor schoolbestuurders zat.

Lees ook Het radicale netwerk rond het Haga

Dat bevestigen verschillende goed ingevoerde bronnen aan NRC. Het Cornelius Haga, een islamitische middelbare school, raakte vorige maand in opspraak toen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) informatie van de inlichtingendienst over de school openbaarde. Er werd gewaarschuwd voor „anti-democratisch” onderwijs en voor schoolleiders die banden zouden onderhouden met radicale salafisten en een Tsjetsjeense terreurbeweging.

Nu blijkt er nog een tweede AIVD-bericht te zijn, dat zich specifiek richt op de financiën van de school. Het totale salarisbudget bedroeg in 2018 zo’n 410.000 euro en werd verdeeld onder 32 personeelsleden (veelal parttime werkend). Bijna eenderde van het budget, zo blijkt uit de geheime rapportage, zou terechtkomen bij drie familieleden. Het gaat om Soner Atasoy (directeur), zijn broer Son Tekin Atasoy (beleidsmedewerker) en diens schoonzus (secretaresse).

Scheve verdeling

De scheve verdeling is mede het gevolg van de bezoldiging die directeur Soner Atasoy heeft gekregen van het schoolbestuur, waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Zijn beloning overschreed in 2018 de Wet Normering Topinkomens (WNT), constateert de onderwijsinspectie in een ongepubliceerd rapport. Volgens de normen van het ministerie van Onderwijs mag een bestuurder als Atasoy niet meer dan 118.000 euro verdienen. Zijn broer was in 2018 slechts voor een deel van het jaar in dienst, maar staat ook voor een fors bedrag in de boeken.

Soner Atasoy bevestigt tegenover NRC dat hij de wettelijke norm heeft overschreden. Volgens Atasoy werd de overschrijding halverwege 2018 ontdekt door de accountant, waarna is besloten dat hij vanaf 2019 het teveel ontvangen geld in delen terugbetaalt. Over de salarissen van zijn broer en diens schoonzus wil Atasoy niets kwijt. Hij bestrijdt de lezing van de AIVD dat de drie gezamenlijk bijna een derde van het budget opmaken. „Er waren minder personeelsleden en de uitbetaalde salarissen weerspiegelen niet het totale salarisbudget, waardoor het door u genoemde percentage ook onjuist is.”

Extra geld buiten de boekhouding

Buiten de boekhouding om zou de directeur nog extra geld verdienen. Volgens de AIVD maakte schoolbestuurder Sadrettin Karadag een deel van zijn vacatiegelden – een bijzondere vergoeding voor onderwijsbestuurders – over aan Soner Atasoy. Over 2017 en 2018 ontving Atasoy van Karadag in totaal 18.000 euro.

Volgens Atasoy heeft Karadag hem het geld geleend. „Dat mag gewoon. Het is toch zijn vacatiegeld?” In het AIVD-bericht staat echter dat het geld „zonder vermelde reden” werd overgemaakt.

Atasoy is woedend over de rapportage van de inlichtingendienst. „Als de AIVD zo graag ambtsberichten wil uitdoen, moeten ze met tyfusbewijzen komen,” zegt de schooldirecteur. „En als ze die niet hebben, moeten ze gewoon hun tyfusbek houden.”

Lees ook Omstreden school met enthousiaste leerlingen

Naar aanleiding van het eerste AIVD-bericht over het radicale netwerk rond het Cornelius Haga uitte de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in maart haar „ernstige zorgen” en verzocht het bestuur om op te stappen. Dat gebeurde niet. Wel meldden zich 130 nieuwe leerlingen aan voor het volgende schooljaar.

Op de inhoud van het tweede bericht wil Halsema niet ingaan, zo laat een woordvoerder weten. Ook de Inspectie van het onderwijs, het Openbaar Ministerie en de AIVD willen niet inhoudelijk reageren.

De inlichtingendienst verstuurt doorgaans een ambtsbericht als hij in een onderzoek aanloopt tegen mogelijke strafbare feiten. Omdat de AIVD zelf geen opsporingsdienst is, wordt de informatie gedeeld met overheidspartners die vervolgens zelf actie kunnen ondernemen.

Volgens bronnen van NRC heeft de AIVD-rapportage vooralsnog niet geleid tot onderzoek door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Dat kan pas als er een sterk vermoeden is van een strafbaar feit.

De Inspectie onderzoekt nu de financiën van de school, zo laat het ministerie van Onderwijs weten.

Dit artikel is op dinsdagochtend 23 april 2019 aangevuld met een verduidelijking rondom het budget voor personeelsleden van het Haga.