Brieven

Geschiedenis nodig voor begrip van het nu

10 juli 1940 was de eerste dag van mijn leven, en Rotterdam wasnog niet van de schrik bekomen over wat er op 14 mei plaats had gevonden – en waar Zadkine een blijvende herinnering voor zou maken. Ik heb de stad zien herrijzen en die herrijzenis heeft mij een fantastische jeugd bezorgd. Één grote leerplaats waar je kon ervaren wat je met bouwmaterialen kon maken. Waar de kracht van stoom de palen voor het nieuwe Rotterdam de grond in jaste, opgevolgd door het dieselblok voor de betonpalen.

Op school leerde ik de geschiedenis van Nederland en van alle belangrijke mannen en vrouwen die in het verleden het fundament hebben gelegd waarop de huidige samenleving van het land steunt.

De wereldgeschiedenis laat zien dat het een geschiedenis is vol strijd, strijd om een doel of ideaal te bereiken. Dat niet alles volgens de huidige normen en waarden is verlopen is inherent aan het tijdsbeeld van die geschiedenis.

Het rumoer over straatnamen die verbinding hebben met nu ongewenste normen en waarden getuigt van een onvolwassen begrip voor, en oordeel over wat geschiedenis inhoud en betekent. Er wordt op die manier voorbij gegaan aan het feit dat die geschiedenis ons de huidige normen en waarden heeft opgeleverd en bijgebracht.

Het weren van ongewenste namen en beelden uit het publieke domein kan de geschiedenis niet veranderen of ontkennen, het zijn de waarde- ankers waardoor we stap voor stap beter met elkaar leren omgaan in een samenleving met een waaier aan culturen en wijsheden.