Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

In Europa, hou vast aan tweestatenvisie voor Israël en de Palestijnen (16/4) spreken diverse auteurs zich uit voor het naleven van het Internationaal Recht en voor het ten uitvoer brengen van VN-resoluties in het Palestijns-Israëlische conflict.

Die zienswijze wekt in eerste instantie de sympathieke indruk op te komen voor de gerechtvaardigde belangen van de underdog, te weten de Palestijnse bevolking. Maar in feite gaat dit voorstel gewoon verder op dezelfde voet.

Het zou een continuering zijn van beleid dat al zeventig jaar gevoerd wordt.

Dat beleid heeft geen enkel herstel van de rechten van de Palestijnen opgeleverd. Om als Europa een geloofwaardige actor te kunnen zijn in dit conflict, moeten nieuwe, concrete maatregelen de oude vertrouwde stellingname flankeren. Maatregelen die Israël dwingen ingrijpende concessies te doen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de niet-gewelddadige aanpak die de internationale BDS-beweging voorstaat: Boycotten, Desinvesteren en Sanctioneren. Zonder die maatregelen zal Europa de tandeloze tijger blijven waar noch Israël, noch de VS van onder de indruk raken. Een verdere afbraak van de Palestijnse zaak wordt dan zeker geen halt toegeroepen, laat staan dat het rechtsherstel voor de Palestijnse bevolking dichterbij wordt gebracht.