Opinie

Stop de houtkap en verrommeling van het bos

Bosbeheer Het beheer van ons bos schiet ernstig tekort, schrijft . Onbegrijpelijk dat gezond bos wordt gekapt.
Gekapte bomen bij Groesbeek.
Gekapte bomen bij Groesbeek. Flip Franssen

Uit het artikel Natuurbehoud kan zijn: minder bos kun je opmaken dat Staatsbosbeheer (SBB) twee pijlers heeft; biodiversiteit en het klimaatvraagstuk. Staatsbosbeheer wil het totale areaal bos in Nederland weer laten groeien, met vijfduizend hectare in de komende jaren. Dat is minder dan 0,15 procent van het landoppervlak. Altijd nog minder dan het verlies aan bosareaal in de laatste twee decennia. Het is onbegrijpelijk dat je een gezond en volwassen bos kapt voor meer open landschappen. Er is niets tegen heide en stuivende zandgebieden om de biodiversiteit te bevorderen, maar leg die dan aan op bospercelen die door ouderdom of productie vervangen worden of door brand verwoest zijn.

Het beheer van ons bos schiet echt tekort wat onderhoud en beheer betreft. Terecht dat zieke bomen worden neergehaald, maar herinplant vindt veel minder plaats. Verrommeling van SBB-terreinen is alom te zien, het landgoed Elswout in Overveen is daar een treffend voorbeeld van. Bomen worden door machines met bruut geweld een halve meter boven de grond omgezaagd en de stammen blijven schots en scheef in het bos achter. Dit gebeurt in zulke grote hoeveelheden dat struinen door bos niet meer doenlijk is. Bovendien komt de in de stammen en stronken vastgelegde CO2₂ geleidelijk vrij. Dat willen we toch niet. We kunnen daar ook energiecentrales op laten draaien. Er is nog steeds geen redelijk uitgevoerd onderzoek beschikbaar waaruit blijkt welke hoeveelheid hout in de vorm van takken, stammen en stronken nodig is voor toename van insecten en ander bosleven. Het SBB-beleid overtuigt niet.

Lees ook: Hoe Staatsbosbeheer zijn eigen draagvlak wegkapt.

Het lijkt sympathiek van Shell om het SBB te ‘subsidiëren’ met 5 miljoen bomen, maar het is een teken van grote armoede van de Nederlandse overheid. Begroeiing, zoals bomen, struiken en planten, heeft geen prioriteit bij overheden. Langs grote delen van de snelwegen en provinciale wegen – in totaal 13.000 km – is boom noch struik te zien. Daar is plaats voor 10 miljoen bomen. Is dat geen goed nieuw project voor Shell, samengaand met een verlaging van de maximumsnelheid met 10 tot 20 km? Zo’n project snijdt pas hout.

Gerbrand Rustenburg is zelfstandig adviseur

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.