‘Openbaar maken namen berispte bedrijven werkt niet’

Door de bedrijfsnamen te openbaren hoopte het kabinet dat bedrijven die hun cao-verplichtingen niet nakwamen hun werkwijze zouden beteren.

Foto Getty Images/iStockphoto

Het openbaar maken van de namen van bedrijven die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de vingers zijn getikt, is niet effectief. Bedrijven die wetten rond het betalen van bijvoorbeeld het minimumloon of vakantietoeslag hebben overtreden, zeggen dat zij hun werkwijze vrijwel nooit veranderen als zij een waarschuwing hebben gehad van de inspectie, ook niet als hun naam openbaar is gemaakt. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureaus SEO en Bureau Bartels, dat in opdracht van het ministerie van SZW is gemaakt en vorige week werd gepubliceerd.

De website van Inspectie SZW waarop de namen staan van bedrijven die de regels overtreden, is een maatregel van de in 2015 ingevoerde Wet aanpak schijnconstructies. De wet moest een eind maken aan de uitbuiting van onder meer Oost-Europese werknemers, die soms onder het minimumloon betaald worden. Ook zorgen de schijnconstructies voor oneerlijke concurrentie voor Nederlandse werknemers.

Lees ook: De Wet aanpak schijnconstructies uit 2015 van minister Asscher heeft tot onrust in de transportsector geleid

‘Geen enkel effect’

Het SEO concludeert nu dat de openbaarmaking „vooralsnog geen enkel effect” heeft op de onder toezicht gestelde bedrijven. De verwachting was dat de bedrijven die zich niet hielden aan hun cao-verplichtingen daarop zouden worden aangesproken, en zo eerder hun werkwijze zouden verbeteren. Maar consumenten of andere bedrijven weten echter vaak niet dat de website bestaat, aldus het rapport.

Bovendien weet maar de helft van de betreffende bedrijven zelf van de openbaarmaking op de website. „Daardoor heeft openbaarmaking in de praktijk weinig consequenties voor bedrijven. Bedrijven passen hun werkwijze na een geconstateerde overtreding naar eigen zeggen dan ook niet of nauwelijks aan.”