ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector

Klimaatakkoord Milieuorganisaties klaagden in 2017 over kredieten van ING aan ‘fossiele’ activiteiten. Nu zetten ze met de bank een stap om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Milieuorganisaties klaagden ING aan omdat die als Nederlandse bank de meeste leningen in de olie- en gasindustrie heeft uitstaan.
Milieuorganisaties klaagden ING aan omdat die als Nederlandse bank de meeste leningen in de olie- en gasindustrie heeft uitstaan. Foto Marco De Swart/ANP

ING en milieuorganisaties als Greenpeace en Oxfam Novib roepen de Nederlandse regering op het internationale energieagentschap IEA te vragen om scenario’s die de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5 graden Celsius. Op basis daarvan kunnen onder andere banken dan klimaatbeleid voeren.

Dat is de uitkomst van een klacht die de milieuorganisaties hadden ingediend bij het Nederlandse contactpunt van de OESO, de organisatie van rijke, geïndustrialiseerde landen. De klacht werd in 2017 ontvankelijk verklaard, waarna de partijen met experts in gesprek gingen. Vrijdag publiceerde het landelijke contactpunt van de OESO, dat toeziet op internationale normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn uitspraak.

Eind 2017 besloot ING al de financiering van activiteiten met kolen in 2025 naar nul te brengen. Een jaar later maakte de bank bekend haar leningen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs te brengen.

Klimaatimpact

Het contactpunt van de OESO in Den Haag bevestigde vrijdag dat banken met concrete klimaatdoelstellingen moeten komen, die in lijn zijn met ‘Parijs’. Het erkent dat banken voor een grote uitdaging staan om een geschikte manier te vinden waarop de klimaatimpact van hun kredieten kan worden gemeten.

Het contactpunt laat in het midden of ING de richtlijnen van de OESO heeft geschonden. Die bepalen onder meer dat bedrijven de consequenties van hun beleid voor het klimaat moeten publiceren. Een dergelijk oordeel over eventuele schendingen zou niet „nuttig” zijn voor het lopende overleg en niet „passend” gezien de inspanningen die ING op dit vlak levert. De methode die de bank gebruikt om de klimaatgevolgen in kaart te brengen, noemt het contactpunt „innovatief”.

Kredietportefeuille

De klacht van de milieuorganisaties, waarbij ook BankTrack en Milieudefensie zijn betrokken, was destijds tegen ING gericht omdat die als Nederlandse bank de meeste leningen in de olie- en gasindustrie heeft uitstaan. De totale kredietportefeuille van ING is 600 miljard euro.

De milieuorganisaties tonen zich in een reactie „tevreden over de afgewogen uitspraak” van het contactpunt. Wel willen ze nog meer duidelijkheid over de manier waarop ING zijn kredieten nu in lijn brengt met de Parijse klimaatdoelstellingen. Campagneleider Kees Kodde van Greenpeace karakteriseert die aanpak van ING als „een black box”.

ING zegt „blij” te zijn met de uitspraak. De bank bevestigt de oproep aan het IEA om „zo snel mogelijk” met verschillende 1,5-gradenscenario’s te komen. De huidige scenario’s gaan nog uit van 2 graden opwarming, met een slagingskans van 50 procent. Daarbij wordt volgens Greenpeace ook een voorschot genomen op technieken die zich nog moeten bewijzen. Volgens Kodde hecht „de financiële sector ten onrechte grote waarde aan scenario’s die zich rijk rekenen met omstreden technologieën zoals CO2-opslag”.