Opinie

Rotterdam, laat Rozenburg niet stikken!

Het dorp in het havengebied komt onaanvaardbaar in de verdrukking door de opoffering van de Landtong voor een distributiecentrum, vindt Matthijs Lievaart.

Illustratie Rik van Schagen
Illustratie Rik van Schagen

In Rozenburg, een dorp midden in het Rotterdamse havengebied, staat de leefbaarheid op de tocht door de geplande ‘verdozing’ van de Landtong, een natuurgebied midden in de Nieuwe Waterweg. Het Havenbedrijf Rotterdam wil op de Landtong, wat een uitvalsbasis is voor verschillende bijzondere vogel-, vlinder-, en insectensoorten, een distributiecentrum bouwen.

Rozenburg is in de loop van de geschiedenis steeds verder opgeslokt door de industrialisatie en verdere ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied. Eerst werd het nabijgelegen natuurgebied de Beer in de jaren zestig opgeofferd voor het verder ontwikkelen van de Europoort. Daarna werd het dorp Rozenburg verder belast door hevig vrachtverkeer, geluidshinder van nabije snel- en verbindingswegen en de over de Calandbrug denderende goederentreinen. Recent is de bouw van een nieuwe Blankenburgtunnel – pal naast het dorp aan de oostzijde – begonnen.

Het natuurgebied de Landtong aan de westzijde van het dorp is de enige kant die de Rozenburgers nog op kunnen om er even uit te zijn.

Met de voorgenomen bouw van een distributiecentrum staat niet alleen waardevolle natuur op het spel, ook zullen honderden extra vrachtwagenbewegingen aan de westelijke kant van het dorp de leefbaarheid van Rozenburg nog verder onder druk zetten. Concreet betekent dit meer fijnstofuitstoot, nog meer geluidshinder en het verdwijnen van het laatste stukje natuur in de wijde omgeving.

Om claustrofobisch van te worden. Op deze laatste dolksteek zit Rozenburg niet te wachten. Om zowel de leefbaarheid van het dorp, alsook een gezonde balans tussen industrie en natuur veilig te stellen is het essentieel dat dit unieke natuurgebied voor de bewoners en bezoekers uit de regio behouden blijft.

Waarom bouwt het Havenbedrijf z’n distributiecentrum niet op de 2e Maasvlakte? Dat gebied is nog lang niet vol en biedt nog genoeg ruimte voor dit soort verdere ontwikkelingen.

De Rozenburgse landtong is de groene parel in de haven van Rotterdam. De mooiste rafelrand van Nederland. Havenbedrijf en gemeente Rotterdam, zet hier op in: natuurbeleving en leefbaarheid in de haven van Rotterdam. Laat Rozenburg niet stikken. Rozenburg DOZENburg?