Club met anti-abortuswortels blijft zwangeren adviseren

Abortus De verwevenheid van hulpverleningsorganisatie Siriz met een anti-abortusvereniging roept vragen op. Maar voorlopig blijft die band intact.

Een poster van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, gelieerd aan de Stichting Siriz.
Een poster van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, gelieerd aan de Stichting Siriz. foto Peter Hilz

„Siriz is verbonden met een anti-abortus-organisatie. Dat heeft toch alle schijn van partijdigheid?” Dat wierp Lisa Westerveld (GroenLinks) staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) donderdag voor de voeten. Het debat ging over gesubsidieerde hulp voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geworden. In de afgelopen jaren wees de overheid organisaties aan die subsidie ontvingen. Vanaf dit jaar kan iedere club zich hiervoor aanmelden, waarna het ministerie deze aanvraag toetst op een aantal voorwaarden. Afgelopen week werd bekend dat drie organisaties aan de eisen voldoen.

Een daarvan is Siriz, een organisatie met christelijke waarden, die vorig jaar in opspraak kwam na een publicatie in De Groene Amsterdammer. Hulpverleners van Siriz zouden in gesprekken met zwangere vrouwen aansturen op het volbrengen van de zwangerschap. In het artikel komt de ongewenst zwangere Femke aan het woord, die een chatgesprek heeft met Siriz-medewerker Rachel. Femke wil de zwangerschap afbreken omdat ze een kind niet kan combineren met haar studie en vraagt Rachel om advies. De medewerker reageert: „Stel dat je later als tachtigjarig omaatje terugkijkt op je leven, is dit dan ook de meest passende beslissing geweest?”

Veel te sturend, oordeelde hoogleraar Ellen Laan, hoofd van de afdeling seksuologie en psychosomatische gynaecologie van Amsterdam UMC. De hulpverlener begint volgens Laan meteen over schuldgevoelens, terwijl de vraag daar niet over gaat.

'Klompje cellen'

Het artikel leidde tot felle discussies in de Tweede Kamer over de neutraliteit van de hulpverlening. Na een motie van VVD en D66 stapte Siriz uit het Platform Zorg voor Leven. Ook loopt de organisatie niet mee met de jaarlijkse Mars voor het Leven. Maar de veranderingen betreffen vooral maatschappelijke uitingen. „Aan onze hulpverlening is niets veranderd”, zegt Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk desgevraagd. Volgens de bestuurder was dat niet nodig. „Ik bestrijd met kracht dat wij mensen één bepaalde kant opsturen. De publicatie in De Groene Amsterdammer is nergens op gebaseerd.”

Stichting Siriz komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Deze vereniging begeleidde sinds haar ontstaan in 1982 onbedoeld zwangere vrouwen. Aanleiding hiervoor was de abortuswet uit 1981, waar de vereniging fel tegen was. „Je kunt problemen hebben met een maatschappelijke ontwikkeling, maar het is veel effectiever om mensen terzijde te staan die in een moeilijke situatie verkeren”, zegt Zoutendijk. Omdat een vereniging geen handige organisatievorm is voor een zorginstantie werd de hulpverlening in 2010 ondergebracht in Stichting Siriz. Deze organisatie krijgt sinds 2014 1,5 miljoen euro subsidie per jaar.

Zoutendijk vertelt dat Siriz werkt vanuit twee uitgangspunten: enerzijds de waarde van het (ongeboren) menselijk leven, anderzijds de volledige keuzevrijheid van de vrouw. Aan een vrouw wordt volgens Zoutendijk altijd gevraagd hoe zij het ongeboren kind ziet: „als een klompje cellen of als een mens in wording.” Ook worden alle mogelijke oplossingen besproken, zegt hij. „Dat doen we om te voorkomen dat een vrouw in paniek snel een besluit neemt en achteraf spijt krijgt.”

De VBOK en Siriz zijn formeel twee organisaties, maar worden gerund door deels dezelfde personen. Over een andere organisatiestructuur wordt volgens Zoutendijk nagedacht, maar daarover worden pas later dit jaar knopen doorgehakt. Dat leidde in het Kamerdebat van donderdag tot discussie. Door de verwevenheid van de organisaties betwijfelt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen of de hulp neutraal is. Ze wil dat de subsidietoekenning wordt opgeschort tot meer bekend is over de nieuwe verhouding tussen VBOK en Siriz. Een wens die staatssecretaris Blokhuis niet honoreert. Ook VVD-Kamerlid Ockje Tellegen is kritisch over de relatie tussen de twee organisaties. „Het voelt ongemakkelijk dat Siriz voorlopig verbonden blijft met de VBOK. Dat is dé vereniging die zich inzet voor bescherming van het ongeboren kind. Ik wil in het najaar horen hoe de ontvlechting van de organisaties eruitziet.”

Dat Blokhuis de hulpverlening vanaf 2020 door onafhankelijke deskundigen wil laten controleren, vindt Tellegen positief, maar ze ziet het liever eerder gebeuren. „Siriz kan tot die tijd gewoon gesprekken voeren.”

Andere organisaties die voldoen aan de voorwaarden voor subsidie zijn de onafhankelijke bureaus Fiom Utrecht en Fiom Amsterdam. Fiom Den Haag had ook een aanvraag ingediend, maar was vergeten op de knop „voltooien” te drukken. Ook lokale GGD's bieden keuzehulpgesprekken aan. De financiering hiervoor was al tot en met 2021 geregeld. Daarom doen zij voorlopig niet mee met de nieuwe regeling.

Lees ook: Geen subsidie voor anti-abortuslobby