Brieven

Brieven

Paul Scheffers column had de misleidende titel De bevolking van Bulgarije is aan het verdampen (10/4). Misleidend, omdat ‘Bulgarije’ voor zowat heel Oost-Europa blijkt te staan. Onbekend met diens reputatie laat Scheffer de Bulgaarse ‘demograaf’ Ivanov uitvoerig aan het woord, hoewel deze bekendstaat als racistisch nationalist en initiatiefnemer van de zogenaamde ‘Patriottische Seminars’, een reeks publicaties met rechts-nationalistische inhoud. Strekking: Bulgarije wordt door de Roma (zigeuners) overgenomen. Ivanov schrijft de ‘verdamping’ ook toe aan de Bulgaarse toetreding (in 2004) tot de EU met zijn open grenzen – een bekend mantra uit een nationalistisch-communistisch discours. Volgens Scheffer is de bevolkingskrimp van meerdere Oost-Europese landen inderdaad „een onbedoeld gevolg van de opening van de grenzen”. Een zeer speculatieve uitspraak. Scheffer vermeldt bijvoorbeeld niet dat meer dan een miljoen Bulgaren al vertrokken ver voor de toetreding in 2004. Hij toont weinig besef van de geschiedenis van voorheen communistische landen, die hun burgers opsloten in eigen land en bijvoorbeeld ‘onzuivere’ Turks-Bulgaren de grens overjoegen. Vrije grenzen weer willen afpakken, getuigt van West-Europese arrogantie. Scheffer gaat er ook aan voorbij dat veel Oost-Europeanen niet emigreren maar ‘pendelen’. Evenmin is die migratietrend oneindig. Onderzoekers van de Universiteit van Sofia hebben vastgesteld dat meer dan vier-vijfde van de jongere Bulgaren hun toekomst in Bulgarije zien. Des te opmerkelijker omdat politiek, bestuur, rechtspraak en bedrijfsleven kleptocratisch zijn, corrupt, openlijk nationalistisch en/of russofiel. Mensen die nu nog vertrekken, doen dat omdat zij in zo’n land weinig toekomst zien. Scheffer zwijgt in alle talen over de belabberde politieke situatie in Bulgarije en andere Oost-Europese landen als oorzaak van ‘stemmen met de voeten’. Waar staat hij hier?
Emeritus Professor of Policy and Knowledge, University of Twente