Actieplan om financiële risico's klimaatverandering in te dammen

Centrale banken Een groep van 36 centrale banken en toezichthouders presenteerde woensdag voorstellen om de risico’s van klimaatverandering voor de financiële sector te beperken. ‘Zolang de zeespiegel stijgt, zullen wij de lat hoger blijven leggen.’

Een van de risico’s van klimaatverandering voor de financiële sector is hogere schadeclaims als gevolg van extremer weer, zoals hagelschade aan kassen.
Een van de risico’s van klimaatverandering voor de financiële sector is hogere schadeclaims als gevolg van extremer weer, zoals hagelschade aan kassen. Foto VidiPhoto

Klimaatverandering bedreigt niet alleen burgers en bedrijven, het is ook een serieus risico voor de financiële sector. Dat is althans de stellige overtuiging van een club centrale banken en toezichthouders op de financiële sector. Zij roepen overheden, banken, verzekeraars én zichzelf nu op in actie te komen om de risico’s die aan klimaatverandering hangen aan te pakken.

Op initiatief van de Banque de France richtten in december 2017 acht centrale banken het Network for Greening the Financial System op. Naast Europese centrale banken uit Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk waren dat ook centrale banken uit China, Singapore en Mexico. Inmiddels hebben 36 centrale banken, toezichthouders en zes internationale organisaties, waaronder de Europese Centrale Bank en de Wereldbank, zich aangesloten bij het initiatief. De afgelopen dagen vergaderden zij in Parijs.

Deze zogenoemde ‘coalition of the willing’ ziet klimaatverandering als bron voor grote financiële risico’s, legt Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank en voorzitter van het netwerk, uit. „Dat risico uit zich op twee manieren in de financiële sector. Via fysieke kanalen, zoals schadeverzekeraars die hogere uitkeringen moeten doen als meer kassen sneuvelen als gevolg van zware hagelbuien of andere vormen van extremer weer. En via het transitiekanaal, waarbij overheden in hun streven om van een fossiele naar een klimaatneutrale economie te komen beleid maken dat financiële instellingen raakt, bijvoorbeeld in de waarde van hun belegde vermogens of leningen.”

Resultaat van de bijeenkomst in Parijs is een eerste concreet actieplan van de banken en toezichthouders voor verdere vergroening van het financiële stelsel. Elderson: „Feit dat wij hier mee komen en daar overeenstemming over hebben bereikt is op zich al bijzonder.”

Goede voorbeeld

De groep centrale banken komt met vier concrete aanbevelingen. „Ten eerste willen we de risico’s van klimaatverandering verankeren in ons dagelijks toezicht op de financiële sector”, zegt Elderson. „Concreet vraagt bijvoorbeeld DNB aan commerciële banken hoe zij de risico’s van de veranderingen hebben opgenomen in hun strategie voor de komende jaren, welke risico’s en kansen zij hebben gezien en hoe zij die een plek geven in hun risicomanagement.”

Ten tweede moeten centrale banken en toezichthouders zelf het goede voorbeeld geven. Elderson: „Centrale banken moeten hun eigen beleggingsbeleid ook leggen langs duurzaamheidsdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen van eigen reserves van centrale banken.”

Ten derde ligt er een belangrijke taak in het beschikbaar maken van gegevens over risico’s van klimaatverandering. Het netwerk roept overheden op daar werk van te maken.

Je verliest concreet euro’s of dollars als je dit probleem niet aanpakt

Frank Elderson DNB

Tenslotte moeten centrale banken en toezichthouders zelf de capaciteit hebben om als kennisinstituut te fungeren op het gebied van de financiële risico’s van klimaatverandering.

Op het gebied van data en informatie is er nog veel werk te verzetten, erkent Elderson. De zogenoemde taxonomie van duurzame beleggingen, een definitie van wat groen is en wat niet, zorgt mondiaal voor veel verwarring. „China heeft een eigen definitie, in Europa wordt aan een definitie gewerkt. Wij roepen partijen op om zoveel mogelijk dezelfde definities te hanteren en in elk geval de onderlinge vergelijkbaarheid van verschillende definities te bevorderen”, zegt Elderson. „Niemand is erbij gebaat als er verwarring ontstaat over de vergroening van de financiële sector. Dat kan voor banken naast financiële risico’s ook reputatierisico’s met zich meebrengen, met alle financiële gevolgen van dien.”

Financiële instellingen willen bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Maar wat is een duurzaam bedrijf, wat een groene belegging?

De ambities van de centrale bankiers zijn groot. Elderson: „Zolang de zeespiegel stijgt, en daarmee de risico’s voor de financiële sector, zullen wij de lat hoger blijven leggen.” Hij verwacht dat het netwerk de komende jaren alleen maar verder zal groeien, waarmee een wereldomspannend netwerk ontstaat. Elderson: „De risico’s die wij zien, zijn niet het gevolg van politieke keuze of ideologie, het is de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. Je verliest concreet euro’s of dollars als je dit probleem niet aanpakt.”