Opinie

Ja schudden

Op zondagochtend zit ik met hooguit vijftien andere kerkgangers in een kerkje in Duitsland. De dominee, een gastpredikant uit een naburige plaats, spreekt over gastvrijheid tegenover asielzoekers. Een oudere dame schudt krachtig met haar hoofd. De dominee richt zich tot haar en zegt strijdlustig: „U mag dan wel protesteren, maar de Bijbeltekst van vanochtend laat mij geen andere uitleg toe.” De dame steekt haar hand op en zegt: „Herr Pfarrer, ik schud geen nee. Ik heb de ziekte van Parkinson.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl