Brieven

Brieven

Onderwijs

Misleiding en verspilling

Het rapport van de Onderwijsinspectie dat vorige week werd gepresenteerd, schetst een somber beeld. „Haarscheuren lijken zich te verdiepen.” In de slipstream van deze verontrustende opmerking wordt onderwijsvernieuwing in veel media als een van de boosdoeners weggezet. Sommige columnisten droomden weg bij de gedachte aan vroeger, de tijd waarin alles beter was. In het vooroorlogse onderwijs was kansenongelijkheid eerder regel dan uitzondering. Een tijd waarin een groot deel van de kinderen niet leerde lezen en schrijven. Natuurlijk wil niemand deze situatie terug. Dan maar lukraak vernieuwen, iedere leraar onderwijsvernieuwer maken? Of op basis van de inzichten op de school van je kinderen een landelijke vernieuwingscampagne voor het onderwijs opzetten? Onderwijsverbetering is een vak. Op basis van wetenschappelijke inzichten weten we steeds beter hoe kinderen leren. We herkennen talenten en weten steeds beter hoe we die talenten tot wasdom kunnen laten komen. De kennis ligt voor het oprapen, al delen we het te weinig. De onderwijsraden (primair tot en met wetenschappelijk onderwijs) presenteerden vorige week een plan om meer kennis uit te wisselen. Mooi initiatief. Maar hoe? Het gaat erom wetenschappelijke kennis te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. De onderwijsinspectie is enkel tegen ongerichte vernieuwing. Niet elke onderwijsvernieuwer neemt de wetenschap als basis voor zijn werk. En niet elke schoolleider vraagt hierom. Daar moet verandering in komen. Een pleidooi voor het onderwijs van vroeger, ‘toen alles beter was’, is misleidend voor de kinderen van nu, een belediging voor de leerkracht en verspilling van alle publieke middelen die we in onderwijsonderzoek hebben gestoken.


directeur EDventure, brancheorganisatie voor onderwijsadviesbureaus.

UEFA

Geveinsde fair play

De UEFA laat zich graag voorstaan op fair play. Maar kijkend naar de jaaromzet van de laatste acht in de Champions League (Ajax staat op de grens van het ondenkbare, 16/4), blijkt dat een farce: FC Barcelona heeft dik zeven keer de jaaromzet van Ajax. Zelfs de tegenstander van Ajax dinsdagavond, Juventus, zit op een omzet van dik vier keer die van Ajax. De UEFA zal wel zeggen dat niets onmogelijk is, maar Ajax dat de league wint is ondenkbaar. En dat is geen fair play-situatie.