Opinie

Gevaar

Mijn zus voedt haar kinderen op met veel aandacht voor gezonde voeding en een bewuste levensstijl. Als haar zoon een jaar of zes is, realiseert ze zich dat het tijd wordt om het eens te hebben over de gevaren die in de buitenwereld loeren. Ze besluit tot een open vraag. „Als een onbekende meneer je zou vragen of je een snoepje wilt. Wat zeg je dan?” Hij peinst even en antwoordt: „Zit er suiker in?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl