Brieven

Een douane-unie laat de Britten niet in hun waarde

Een douane-unie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is niet het „minst slechte van alle kwaden”, zoals Luuk van Middelaar in NRC stelt (Brexit moet niet eeuwig op de drempel staan, 13/4), maar volgens Liam Fox, de Britse minister van Handel in het kabinet-May, juist ‘het slechtste van twee werelden’. Fox heeft gelijk. Bij een douane-unie moet het VK alle vrijhandelsverdragen van de EU volgen en vrije toegang geven tot zijn economie, zonder zelf toegang te krijgen tot de markt van andere verdragspartijen. Tevens mag het VK niet zelf handelsakkoorden sluiten met derde landen. En dat alles zonder enige zeggenschap over de besluitvorming in Brussel. Het VK wordt daarmee een vazalstaat van de EU. Dit leidt tot volledig scheve verhoudingen tussen de EU en de vijfde economie van de wereld en kan geen houdbaar model zijn voor de toekomst. Het is een vernedering die geen recht doet aan het besluit van de Britten de EU te verlaten.

De toekomstige relatie moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid op handelsgebied, waarbij de Britten dan maar moeten bewijzen dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen. Tegelijkertijd kan er op tal van gebieden nauw worden samengewerkt, zoals nu het geval is. De basis hiervoor kan worden gevormd door een vrijhandelsakkoord, in de wandeling Canada+++ genoemd. Ook dan zijn er tussen het VK en de EU geen invoertarieven. De plussen staan voor samenwerking die het vrijhandelsverdrag overstijgt, met als uitkomst een hechte band, zonder dat de één ondergeschikt is aan de ander. Bij een dergelijk handelsakkoord tussen het VK en de EU zijn beide nauwer verbonden dan in een onevenwichtige douane-unie.

Lees ook dit interview met Hans Maessen: ‘De Brexit-deal is douanetechnisch broddelwerk’

In beide opties zijn er douaneformaliteiten. Moderne douanetechnieken die beschikbaar zijn in de bestaande Europese douanewetgeving en ict-systemen, maken een veilige buitengrens zonder infrastructuur ook in Noord-Ierland mogelijk. Na de Brexit en een transitieperiode kan een vrijhandelsverdrag de basis leggen voor een innige samenwerking tussen het VK en de EU op alle gebieden waar beide voordeel in zien.


douane-expert, adviseur van Liam Fox e.a.