Boete dreigt voor zoutmijnbouwbedrijven

Nedmag, Frisia en Nouryon hebben geen veiligheidsrapport ingediend over het gebruik van diesel bij zoutwinning. Ze riskeren dwangsommen van tienduizenden euro’s.

Een zoutopslagplaats.
Een zoutopslagplaats. Foto Remko de Waal/ANP

Zoutproducenten Nedmag, Frisia en Nouryon hangt een dwangsom van tienduizenden euro’s boven het hoofd. Ze gebruiken diesel bij het winnen van zout zonder dat ze bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een (volledig) rapport hebben ingediend over de risico’s van die praktijk.

Europese regels schrijven voor dat bedrijven die gebruikmaken van diesel bij zoutwinning, de risico’s daarvan voor mens en milieu in een rapport op een rij zetten. Ook moeten de ondernemingen laten zien dat ze de gevaren van dieselgebruik kunnen beheersen. Bedrijven Nedmag en Nouryon (tot afgelopen oktober een AkzoNobel-dochter) leverden eerder dit jaar een onvolledig veiligheidsrapport in. Frisia zelfs helemaal geen. Het gebruik van diesel bij zoutwinning is niet verboden. Wel acht de SodM het „onwenselijk”.

Zout diep in de grond

De drie bedrijven hebben tot september om alsnog een rapport op te stellen. Doen ze dat niet, dan moeten ze voor iedere week dat de overtreding duurt een dwangsom betalen van 55.000 euro, met een maximum van 550.000 euro.

Om zout dat diep in de grond zit te kunnen winnen, pompen mijnbouwbedrijven water in de grond. Het vermengt zich met zout en wordt zo pekel. Bij het naar boven halen van deze pekel ontstaan holtes, ook wel ‘cavernes’. Een deel van het pekelwater blijft achter in de cavernes. Daar wordt diesel aan toegevoegd. Dit voorkomt dat de holtes nog verder uithollen waardoor die kunnen instorten.