Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

‘Oorlog op het fietspad’ stond er op zaterdag 6 april op de voorpagina van NRC. En ook in de inbox van de Opinie-redactie streden afgelopen week gemotoriseerd verkeer en fietsers om de ruimte. Tien lezers reageerden op het fietspadverhaal. En vijf lezers schreven over Shell, dat automobilisten de kans geeft 1 cent extra per liter te betalen om hun CO2-uitstoot te compenseren. „Groen doen op andermans kosten”, vindt een lezer. Het doet een imker uit Friesland denken aan de actie om burgers bloemenzaden te laten zaaien om de bijen in leven te houden. Ook dat heeft volgens hem weinig zin als je tegelijkertijd blijft spuiten met pesticiden. „Bloemetjes in eigen tuin, natuurspaarzegeltjes bij Shell, niets meer dan aflaten van de 21ste eeuw.”

Intussen op het fietspad. Linda Wulfert (haar brief staat op pag. 10) heeft kritiek op het hoofdredactioneel commentaar (9/4) waarin Nederland „in het reine moet zien te komen met de helmplicht” (Zie ook het Twistgesprek op de pagina hiernaast.) Wat is de volgende stap, vraagt ze zich af. Een borstharnas? Scheenbeschermers? De krant zou er volgens haar beter aan doen „het letterlijk uitdijende wagenpark eens kritisch onder de loep te nemen”.

Het Commentaar is ook kritisch over hoe Amsterdam gaat handhaven dat snorfietsen niet meer op het fietspad mogen. Wilbert van Vree heeft daarvoor een eenvoudige oplossing: hang op strategische plekken een camera op en laat mobiele camera’s door de stad rijden. „Overtreders krijgen gewoon een bon opgestuurd, met dank aan de blauwe nummerplaat.”

Tot slot een praktische tip van racetoerfietser Jan Glorie, die een praktijk heeft voor fietshouding- en bewegingsanalyse, en die zelf wel eens – onbedoeld – (oudere) e-bikefietsers schrik aanjaagt als hij ze wil inhalen. Dit is een van zijn tips voor hen. „Wees je bewust van je gehoorkwaliteit (en weet wanneer je een gehoorapparaat moet gaan gebruiken).”

chef Opinie