Sponsors Stedelijk Museum stellen zich terughoudend op

Jaarverslag De reeks incidenten van de afgelopen twee jaar hebben het resultaat van het Stedelijk Museum Amsterdam gedrukt. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018.

Deel van de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam
Deel van de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam Foto Gert Jan van Rooij

Door afnemende sponsoropbrengsten heeft het Stedelijk Museum Amsterdam het boekjaar 2018 afgesloten met een klein negatief exploitatieresultaat: 4.011 euro.

Een deel van de relaties van het museum is terughoudend geworden door de gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar, staat in het donderdag gepubliceerde jaarverslag.

Na een reeks incidenten nam artistiek directeur Beatrix Ruf in november 2017 ontslag. Later stapten ook de volledige raad van toezicht en het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds op.

In 2018 had het museum ruim 8 ton aan sponsorinkomsten, 170.000 euro minder dan begroot. Een jaar eerder bedroegen de sponsorinkomsten nog ruim 1,5 miljoen euro. Dit jaar en volgende jaren wil het museum gebruiken om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.

Interim-directeur Jan Willem Sieburg geeft in het jaarverslag aan dat het museum geleerd heeft van de fouten die vorige bestuurders maakten. Het afgelopen jaar is hij begonnen met het wegwerken van „achterstallig onderhoud”, vooral op het gebied van bedrijfsvoering.

Truze Lodder, de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht, constateert in het jaarverslag dat er „uitermate veel werk aan de winkel is”. Op organisatorisch, personeel en financieel gebied is het museum volgens Lodder „nog onvoldoende in balans”.

Voor dit jaar heeft het museum een tekort van 630.000 euro begroot. Het museum bestempelt 2019 als een overgangsjaar om de exploitatie voor de jaren daarna weer in balans te brengen.

Het Stedelijk trok afgelopen jaar 703.000 bezoekers, ruim 10.000 meer dan in 2017, en ruim meer dan in het Kunstenplan is begroot.