Kamermeerderheid voor invoering visumplicht Albanezen

Het kabinet is terughoudend. Volgens Blok is er onder de Europese lidstaten onvoldoende steun voor het voorstel.

Visumcontrole op Schiphol.
Visumcontrole op Schiphol. Foto Robin Utrecht/ANP

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een herinvoering van de visumplicht voor Albanezen. Dat is volgens VVD, PVV, CDA, SP en ChristenUnie nodig om de activiteiten van Albanese maffia in Nederland tegen te gaan.

Zo’n visumplicht werd in 2010 afgeschaft maar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) stelt dat de criminaliteit door Albanezen de afgelopen jaren is toegenomen. Volgens Grapperhaus hebben met name Rotterdam en Amsterdam te kampen met Albanezen die actief zijn in cocaïnehandel. In Limburg gaat het om hennepteelt.

‘Met elkaar samenwerkende netwerken’

De politie ziet dat Albanezen in georganiseerd crimineel verband cocaïne inkopen in Zuid-Amerika en vanuit Europa de distributie naar andere Europese landen op touw zetten. De politie spreekt van „diverse en met elkaar samenwerkende netwerken”.

In 2017 lieten de recherche, justitie, de gemeente Amsterdam en de belastingdienst gezamenlijk onderzoek doen naar het aantal Albanezen dat in Nederland in de drugshandel zit. In 2017 ging het om 499 verdenkingen, in 2018 om 476.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil daarom visumplicht invoeren. Volgens haar maken criminele organisaties „misbruik van de mogelijkheid om visumvrij door Europa te reizen”. Op die manier zouden zij ”hun smokkelnetwerk verder uitbreiden”, zo schrijft het CDA-lid aan de Kamer.

In 2015 en 2016 nam het aantal asielaanvragen van Albanezen fors toe, naar gemiddeld 1.300 per jaar. In 2018 werden 550 aanvragen ingediend. Maar, zo stelt Van Toorenburg, de meeste Albanezen zijn niet bekend bij de autoriteiten omdat zij niet in Nederland zijn ingeschreven. De criminaliteit doet zich met name voor onder die groep.

Gezamenlijk onderzoek

Het kabinet is terughoudend over een nieuwe visumplicht. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) is er onder de Europese lidstaten onvoldoende steun voor het voorstel. Dat komt onder meer doordat Albanië volgens de Europese Commissie nog steeds voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het schrappen van de visumplicht.

Die voorwaarden zijn onder andere dat Albanië in eigen land voldoende maatregelen tegen corruptie neemt en genoeg doet om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. De Tweede Kamer wil dat Blok in Brussel aandringt op herinvoering van de visumplicht, maar volgens Blok is dat voorstel in Brussel „kansloos”.

Wel erkent de Commissie volgens de minister dat Albanië op het gebied van de voorwaarden nog veel moet verbeteren. Het land heeft recent toegezegd actiever te zullen helpen bij de opsporing van internationale criminaliteit.

Van Toorenburg vindt dat niet voldoende. Zij wil dat Blok de ‘noodremprocedure’ inzet. Daarbij wordt de kwestie voorgelegd aan de Europese regeringsleiders. Recent drong de Kamer bij Blok ook al aan op het instellen van de procedure in het debat over de WW-regels voor groepen werknemers in Europa.