Jaarverslag

Sponsors trekken zich terug uit Stedelijk Museum Amsterdam

Door afnemende sponsoropbrengsten heeft het Stedelijk Museum Amsterdam het boekjaar 2018 afgesloten met een klein negatief exploitatieresultaat: 4.011 euro. Een deel van de relaties van het museum is terughoudend geworden door de gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar, staat in het donderdag gepubliceerde jaarverslag. Na een reeks incidenten nam artistiek directeur Beatrix Ruf in november 2017 ontslag. Later stapten ook de volledige raad van toezicht en het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds op. Had het museum in 2015 met Ruf als directeur nog ruim 3 miljoen aan sponsorinkomsten, afgelopen jaar ontving het museum nog slechts ruim 8 ton aan giften. Truze Lodder, de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht, constateert in het jaarverslag dat er „uitermate veel werk aan de winkel is”. (NRC)