Brieven

Brieven nrc.next 12/4/2019

Klimaat

Op naar agrobosbouw

Een hectare natuurlijk bos neemt veertig keer meer koolstof op dan een commerciële plantage van die grootte en zes keer meer dan een hectare agrobosbouw – waarbij bomen en andere meerjarige planten worden gecombineerd met eenjarige gewassen of vee (Bomenplant werkt alleen met divers bos, 9/4). Als het om zaken als klimaat en biodiversiteit gaat, is de aanplant van natuurlijk bos absoluut het beste. Maar dat kan gewoon niet altijd. Zoals in ons land, waar zo’n beetje alle grond een bestemming heeft. De aanplant van bomen en andere meerjarige planten op landbouwgrond ligt dan dus voor de hand: agrobosbouw. Minder efficiënt als het om het vastleggen van koolstof gaat, maar met eenzesde van de opnamecapaciteit van een natuurlijk bos nog altijd een stuk beter dan het nettoresultaat van aan de ene kant de uitstoot en aan de andere kant het vastleggen van koolstof bij een hectare intensief gebruikte landbouwgrond. Dat is dan ook de reden dat er in het voorliggende klimaatakkoord naast de aanplant van duizenden hectare natuurlijk bos ook wordt ingezet op de aanplant van ruim 30.000 hectare agrobosbouw tussen nu en 2030.


Agrobosbouw NL

Vaccinaties

Oeganda is verder

Toen ik in Oeganda kwam, was het eerste wat ik op het vliegveld zag een groot bord met daarop de progressie van vaccinaties in het land. Oeganda heeft een dekkingsgraad van 97 procent voor ziekten die met vaccinatie te voorkomen zijn. Deze week werd in delen van New York de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak (Inwoners Brooklyn verplicht tot vaccineren na mazelenuitbraak, 9/4). Ook op een Haags kinderdagverblijf is een uitbraak van mazelen. Net als een halfjaar geleden laait de discussie op om vaccinatie verplicht te stellen. De dekkingsgraad ligt in Nederland bijna 7 procentpunt lager dan in Oeganda. Pseudowetenschappers, religieuze motieven en vrijheid om zelf te beslissen vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Te veel vrijheid en te weinig directief van bovenaf heeft zo ook negatieve kanten. Oeganda is wat dat betreft verder.

Verkeersveiligheid (1)

Bijvangst van het verbod

In Amsterdam mogen scooters niet meer op het fietspad (Oorlog op het fietspad, 6/4). Daar waar wegverkeer op de rijbaan vaak in de file staat, zie je sinds maandag weinig scooters meer op het fietspad. Kennelijk ontwijken de scooters nu deze routes en nemen een betere weg. Een mooie bijvangst van het scooterverbod op het fietspad. Voor de fietser een verademing, letterlijk en figuurlijk.

Verkeersveiligheid (2)

Zo straf je iedereen

In Met snorfiets op de rijbaan? Dat is ‘vrijwillig doodgaan’ (9/4), wordt geprotesteerd tegen de nieuwe regel in Amsterdam dat snorfietsen/scooters met blauw kenteken – die niet sneller dan 25 km per uur mogen – de rijbaan op moeten en helmplicht krijgen. De advocaat van de gemeente beroept zich op onderzoek waaruit blijkt de meesten in deze groep „onweerlegbaar” te hard rijden. Is het dan niet zaak snelheidscontroles uit te voeren en tot inbeslagname over te gaan bij overtredingen in plaats van de regels aan te passen en zich wel aan de regels houdende burgers op kosten te jagen en in gevaar te brengen?

Correcties/aanvullingen

Maximumsnelheid

In een inzet bij het artikel Strijd om het fietspad (6/4, p. 26-29) staat dat bromfietsen en speed pedelecs in Nederland maximaal 40 kilometer per uur mogen rijden. Dat moet zijn: 45 kilometer per uur.

Oproepkrachten

In Meer oproepkrachten, minder tevredenheid (9/4, p. E2) stond enkele malen ‘meer ontevredenheid’ waar dat ‘afnemende tevredenheid’ moest zijn. Er stond ook dat 52 procent van de oproepkrachten aangaf behoefte te hebben aan flexibiliteit. Dat is 62 procent.

Eritreeërs

In het artikel Geen jongere die in Eritrea wil blijven (5/4, p. 15) stond dat de afgelopen twee jaar meer dan 17.000 Eritreeërs een asielaanvraag indienden in Nederland. Dat moet zijn tussen 2014 en 2017.