Brieven

Brieven

Maarten de Rijke doet in Investeer in kennisbasis AI of word een toeschouwer (9/4) nogal badinerend over het belang van regelgeving op het gebied van privacy en ethische normen. Eerst maar de praktijk en dan zien we wel. Zo winnen we nooit de (technische) oorlog meen ik uit zijn standpunt op te maken. Zo eenvoudig is het niet. Natuurlijk is het van belang om experimenten met artificiële intelligentie (AI) de ruimte te geven. Maar vergeet niet dat we in Europa minder ‘geografische en politieke’ ruimte hebben dan in de VS en China. Daarbij heeft China wel heel veel politieke (centraal geleide) ruimte. ‘Ethics & privacy by default’ is niet een beginsel dat daar zwaar weegt. Natuurlijk is het van belang om het wetenschappelijk onderzoek in AI binnen Europa te houden, maar juist een ethische en meer mensgeoriënteerde toepassing kan onze inspanningen op dit gebied voorwaarts brengen. Denken over regelgeving die onze waarden beschermt op ethisch en privacygebied bij de ontwikkeling van algoritmen en andere AI-toepassingen hoort een conditio sine qua non te zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ethiek geen constante waarde is maar varieert in tijd en cultuur. Maar het ter zijde schuiven van dat normenstelsel ten behoeve van louter commerciële en strategische belangen gaat te ver.


voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor AI en Robotrecht