Verdubbeling budget

SER vraagt meer geld voor laaggeletterden

De 84 miljoen euro die het kabinet extra wil uittrekken om laaggeletterdheid aan te pakken is volgens de Sociaal Economische Raad (SER) onvoldoende. Het kabinet presenteerde in maart een pakket aan maatregelen om de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland te ondersteunen, maar het budget hiervoor zou ten minste twee keer zo hoog moeten zijn, zegt het adviesorgaan donderdag. De groep mensen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden zal de komende jaren groeien, aldus de SER. (NRC)