SER: extra budget kabinet voor laaggeletterdheid moet worden verdubbeld

Het kabinet kwam in maart met maatregelen om de laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken. De Sociaal Economische Raad wil dat daar meer geld voor wordt vrijgemaakt.

Een leraar schrijft voorbeeldzinnen op het bord om grammaticaregels uit te leggen tijdens het lesuur Nederlands.
Een leraar schrijft voorbeeldzinnen op het bord om grammaticaregels uit te leggen tijdens het lesuur Nederlands. Foto David Rozing

De 84 miljoen euro die het kabinet extra wil uittrekken om laaggeletterd aan te pakken is volgens de Sociaal Economische Raad (SER) onvoldoende. Het kabinet presenteerde in maart een pakket aan maatregelen om de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland bij te scholen en te ondersteunen, maar het budget hiervoor zou ten minste twee keer zo hoog moeten zijn, zegt het adviesorgaan donderdag.

Volgens de SER ziet het kabinet “de urgentie van dit probleem niet voldoende”. De groep mensen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden zal de komende jaren namelijk groeien. De groep ouderen die hulp nodig heeft groeit en ook het aantal laaggeletterde migranten neemt toe, ziet de SER.

Dat is niet alleen een probleem voor henzelf, maar ook voor werkgevers, bijvoorbeeld wanneer veiligheidsvoorschriften en werkinstructies moeten worden gelezen. “Bovendien neemt door de snelle innovatie de behoefte aan digitale vaardigheden bij bedrijven alleen maar toe”, aldus een woordvoerder van de SER.

Lees ook: Laaggeletterden lopen ruim 570 miljoen euro aan inkomsten mis, de samenleving kost het bijna 550 miljoen euro

In maart zegden ministers Ingrid van Engelshoven (OCW, D66) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en staassecretarissen Tamara van Ark (Sociale zaken, VVD) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) voor de komende vijf jaar zo’n 60 miljoen euro extra toe voor cursussen en 25 miljoen euro voor een landelijk programma. Het extra geld is bedoeld om onder meer hulpverleners op te leiden en het cursusaanbod te verbeteren. Ook wil het kabinet dat er meer aandacht gaat naar scholieren die zonder diploma van school gaan.

Landelijk toezicht

Behalve het ontoereikende extra geld, wijst de SER erop dat het kabinet nu nog te veel verantwoordelijkheid legt bij de gemeenten. Het kabinet wil veel taken aan de gemeenten uitdelen, maar de SER stelt daar als voorwaarde aan dat er landelijk toezicht op komt. Zo moet toezicht komen op de manier waarop gemeenten samenwerken met schuldhulpverlening en het UWV. Laaggeletterdheid is vaak een oorzaak van andere problemen zoals schulden, werkloosheid of slechte gezondheid. Maar de betrokken instanties zouden nog onvoldoende naar elkaar doorverwijzen wanneer blijkt dat mensen hulp of cursussen nodig hebben.

Ook het toezien op de kwaliteit van docenten, regelingen en subsidies voor laaggeletterden is een landelijke taak, volgens de SER.