Natuurmonumenten

Kappen bomen voorlopig gestopt

Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen vanwege groeiende kritiek op het huidige kapbeleid. Alleen vanuit veiligheidsoverwegingen wordt nog gekapt. Dat maakte Natuurmonumenten woensdag bekend. De strijd tegen klimaatverandering vraagt om meer bos dat CO2 kan verwerken. Toch wordt er elk jaar juist meer bos gekapt dan er wordt aangeplant. Dat past binnen het beleid van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en de afspraken die zijn gemaakt in beleidsplan Natura 2000. Beide organisaties kappen grote percelen om plaats te maken voor hei en stuifduin. Dit moet biodiversiteit ten goede komen. (NRC)