Opinie

Email

Met mijn keramiek sta ik op een tentoonstelling. Twee oudere dames blijven bij mijn werk staan. De ene dame pakt en leest een visitekaartje en zegt tegen haar vriendin, wijzend op mijn voorwerpen: „Wat is dat voor spul?” „Keramiek”, luidt het antwoord. „Geen email?” „Nee, het is keramiek! Maar als je het precies wil weten moet je het aan die mevrouw vragen”, zegt ze wijzend op mij. De dame pakt mijn visitekaartje, duwt het onder mijn neus, wijst en zegt: „En wat staat hier dan?” Boven haar vinger, op het kaartje staat: ‘E-mail:...’

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote. in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl