Duurzaam beroep op olieconcerns

Klimaatakkoord Grote beleggers willen dat de olieconcerns zichzelf klimaatdoelen opleggen. Shell doet dit al, maar nog onvoldoende, vinden ze.

Illegale olieraffinaderijen bij Port Harcourt, Nigeria, die gebruik maken van lekke pijpleidingen van Shell.
Illegale olieraffinaderijen bij Port Harcourt, Nigeria, die gebruik maken van lekke pijpleidingen van Shell. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Zes grote Nederlandse beleggers roepen de wereldwijde olie- en gas-industrie op om hun bedrijfsvoering aan te passen aan het VN-klimaatakkoord van Parijs.

De initiatiefnemers zijn verzekeraar Aegon, vermogensbeheerders Achmea IM, Nationale Nederlanden IP, Actiam en Kempen Capital Management, en de metaalpensioenfondsen PME/PMT. Dat zijn zes van de tien grootste Nederlandse beleggers.

In een statement die donderdag werd verspreid, maken de zes institutionele beleggers ook duidelijk dat ze de huidige klimaatplannen van Shell onvoldoende vinden.

Ze roepen het olie- en gasconcern op om zijn lange-termijndoelen „in lijn te brengen” met het VN-klimaatakkoord. Daarin is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde minimaal „ruim onder” 2°C moet blijven. Het document van de beleggers verwijst expliciet naar dat doel.

Op dit moment heeft, op Shell na, nog geen enkel olieconcern zich een serieus klimaatdoel gesteld voor de lange termijn. Om de opwarming van de aarde te beperken, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs, moet de wereld grotendeels afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Het VN-klimaatpanel IPCC berekende vorig jaar dat de mondiale CO2-uitstoot in 2050 65 procent lager moet zijn dan nu, om ruim onder de 2°C te blijven.

De groep van zes investeerders geeft met de oproep een signaal aan de bredere olie- en gasindustrie. Tot nu toe richtten ze zich met name op Shell. Vijf van hen stemden tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van mei 2018 vóór een klimaatresolutie van de Nederlandse financiële actiegroep Follow This.

Zij riepen Shell toen op om klimaatdoelen te stellen die passen bij het Parijs-akkoord. Shell wil dat de ‘CO2-voetafdruk’ van zijn producten in 2050 gehalveerd is. Volgens klimaatwetenschappers is die reductie onvoldoende.

Op aandringen van diezelfde zes maakte Follow This zondagavond bekend dat het Shell een „adempauze” gunt en dit jaar geen klimaatresolutie in stemming brengt.

Dennis van der Putten, directeur duurzaamheid en strategie bij vermogensbeheerder Actiam, legt de nadruk op de oproep van de investeerders aan de bredere olie- en gasindustrie. „Shell is als eerste en enige mooie stappen aan het zetten. Maar de grote impact komt als de rest van de groep gaat bewegen.”

Een belangrijke toets voor die ontwikkeling vindt plaats in mei. Dan komen voor het eerst ‘klimaatresoluties’ in stemming op de aandeelhoudersvergaderingen bij vijf grote olieconcerns, waaronder BP en Chevron.

„Wij stemmen in z’n algemeenheid altijd voor”, zegt Van der Putten van Actiam, de kleinste van de zes Nederlandse institutionele beleggers. Dat geldt niet bij voorbaat voor al deze investeerders. „Wij zullen elke keer kijken: waar staat de onderneming”, zegt hoofd verantwoord beleggen Annette van der Krogt van Achmea Investment Management. Ook Van der Krogt benadrukt dat de nieuwe oproep met name gericht is tegen de bredere olie-industrie. „We zien dat Shell al stappen aan het nemen is. Het is heel belangrijk als andere olie- en gasbedrijven ook stappen zetten.” Achmea onthield zich vorig jaar van stemming voor de klimaatresolutie van Follow This.

Oprichter Mark van Baal zegt „blij” te zijn met de stap van de investeerders. „Ze geven een heel sterk signaal. Als Shell dit naast zich neer legt, krijgen ze volgend jaar weer een klimaatresolutie tegen zich. En die zal brede steun krijgen.”

De beleggers roepen de olie- en gassector op om korte- en lange-termijndoelen te stellen voor hun broeikasuitstoot en die van hun producten, en daar ook over te rapporteren. Geen van de zes beleggers sluit fossiele bedrijven uit in het investeringsbeleid.

Overigens wordt in het statement éénmaal, juist waar het over de 2050-doelen van Shell gaat, gesproken over een doel van „onder 2°C”, dus niet „ruim” eronder. Geen van de partijen met wie NRC sprak, wist of dit een bewuste keuze was of een omissie.

Aanvulling 12 april: Volgens woordvoerders van Actiam en NN Investment Partners was het niet de bedoeling om in het 2050-doel van Shell het woord „ruim” weg te laten. Het statement is vrijdagochtend aangepast.

Lees ook over de (anti)klimaatlobby-activiteiten van de olieindustrie: Oliereuzen voor én tegen streng klimaatbeleid