Brieven

Brieven

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De gang van zaken binnen het gevangeniswezen rond Michael P. is schokkend. Gedurende de dertig jaar dat ik in een directiefunctie bij het gevangeniswezen heb gewerkt, tot mijn pensionering in 2009, en ook daarna, is de veiligheid daar sterk verbeterd. De gedetineerden worden beter voorbereid op een respectabele terugkeer in de samenleving. De kwestie Michael P. zorgt er echter voor dat dit volledig in de schaduw komt te staan. Dan blijkt toch het grote belang van het structureel plaatsen van zedendelinquenten in een zedenafdeling, zoals dit al in de nota Zorg voor Zeden (2002!) wordt voorgesteld. Naast bescherming, biedt zo’n afdeling vooral grote therapeutische voordelen. Daarnaast blijkt het dringend noodzakelijk nu eens werk te maken van een systeem van risico-indicatie dat gedurende de hele detentie met de gedetineerde ‘meereist’ en telkens geactualiseerd wordt. Daarin worden naast vonnisgegevens de tijdens de detentie gebleken risico’s aangegeven. En het verdient sterke aanbeveling te bevorderen dat inrichtingsdirecties de noodzakelijke en tevens vereiste aandacht besteden aan beslissingen over kwesties als verlof, uitplaatsing en voorwaardelijke invrijheidstelling.


voormalig (tot 1 maart 2009) algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichtingen Vught