Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomenkap

Er wordt elk jaar meer bos gekapt in Nederland dan er wordt aangeplant. Dit terwijl de klimaatplannen juist vragen om meer bos dat CO₂ verwerkt.

De laatste jaren is er steeds meer kritiek gekomen op het huidige kapbeleid van zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer.
De laatste jaren is er steeds meer kritiek gekomen op het huidige kapbeleid van zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Foto iStock

Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen vanwege groeiende kritiek op het huidige kapbeleid. Alleen vanuit veiligheidsoverwegingen wordt nog gekapt. Dat maakte Natuurmonumenten woensdag bekend.

De strijd tegen klimaatverandering vraagt om meer bos dat CO₂ kan verwerken. Toch wordt er elk jaar juist meer bos gekapt dan er wordt aangeplant. Een analyse die eind 2017 is gepubliceerd in vakblad Natuur, Bos en Landschap laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos.

Lees ook: Bomenplant werkt alleen met divers bos

Dat past binnen het beleid van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en de afspraken die zijn gemaakt in het beleidsplan Natura 2000. Beide organisaties kappen jaarlijks grote percelen bos om plaats te maken voor hei en stuifduin. Dit moet volgens Natuurmonumenten de biodiversiteit ten goede komen. Als er bos wordt verwijderd om Natura 2000-doelen te halen, dan geldt er een vrijstelling voor herplant.

Vanwege de klimaatverandering, schrijft Natuurmonumenten, is in ons land de aanplant van grote oppervlakten aan extra bossen nodig. “Natuurmonumenten is daar vóór en werkt daar aan mee. Deze klimaatbossen moeten niet de bestaande natuur verdringen.” De vereniging schrijft daarom te zijn “voor aanplanten van nieuwe bossen búiten bestaande natuurgebieden”. Wel zegt Natuurmonumenten in gesprek te gaan met zijn leden, donateurs en vrijwilligers om het huidige kapbeleid onder de loep nemen.

Kritiek op kapbeleid

Natuurmonumenten beheert in totaal meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland, waarvan een derde deel bestaat uit bos, ruim 30.000 hectare. De club heeft in totaal 700.000 leden, donateurs en vrijwilligers. De laatste jaren is er steeds meer kritiek gekomen op het huidige kapbeleid van zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer, dat in opdracht van de rijksoverheid 260.000 hectare bos en natuurgebieden beheert.

Lees ook dit opiniestuk van Maria Quist: Stop de moord op ons bos

De voormalige directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom uitte eerder dit jaar in NRC stevige kritiek op de grootschalige bomenkap in Nederland. Als reactie daarop werden Kamervragen gesteld en sindsdien gaat er een petitie rond. Die is op dit moment ruim 16.000 keer ondertekend. Ook is er een Meldpunt Bomenkap opgericht. Daarnaast waren er protesten tegen de kap van 2.000 bomen langs de snelweg A2 en vanwege de bouw van een nieuw ziekenhuis in Alkmaar.

Maria Quist, die bij Natuurmonumenten werkte en bij Staatsbosbeheer, schrijft deze week in NRC te vrezen voor de “moord op ons bos”. “Het wordt hoog tijd dat de verantwoordelijken binnen de natuurbeschermingsorganisaties zichzelf en hun beleid eens grondig op de schop nemen”, schrijft zij.