Minister: eenvoudiger ander geslacht op paspoort transgender

Transgenders hebben als het aan Sander Dekker (Rechtsbescherming) ligt straks geen verklaring van een dokter of psycholoog meer nodig.

Foto Robin Utrecht/ANP

Transgenders moeten makkelijker de geslachtsaanduiding op hun paspoort of identiteitskaart kunnen laten wijzigen. Nu hebben ze daar nog een verklaring van een arts of psycholoog voor nodig, maar eigenlijk zou enkel een verklaring van de transgenderpersoon zelf genoeg moeten zijn. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) bereidt een wetsvoorstel voor dat die verandering moet regelen.

Dekker heeft de Tweede Kamer woensdag op de hoogte gebracht van zijn plannen. Het is niet de enige versoepeling die hij voor ogen heeft. De bewindsman wil ook transgenders onder de zestien jaar de mogelijkheid bieden het geslacht op hun identiteitsbewijs aan te passen. Transgenderjongeren moeten momenteel nog wachten tot hun zestiende verjaardag voor dat mogelijk is.

De wijzigingen die Dekker voorstelt, zijn het resultaat van een evaluatie van de Transgenderwet uit 2014. Die bepaalt dat transgenders hun geslacht op papier mogen laten aanpassen als een arts of psycholoog verklaart dat ze echt van geslacht willen veranderen.

Lees ook dit interview met de genderfluïde Tim Sprenger: ‘Gender kan zo veel meer zijn’

Vóór 2014 was eerst toestemming van een rechter nodig. Bovendien moesten transgenders zich onvruchtbaar laten maken en zo veel mogelijk een fysieke geslachtstransitie ondergaan. Sindsdien lieten volgens het ministerie ruim 1.600 mensen hun geslachtsregistratie aanpassen, veel meer dan voor de invoering van de wet.

‘Bijdrage aan emancipatie’

Vijf jaar later komt Dekker tot de conclusie dat de artsenverklaring eigenlijk overbodig is - hij ziet geen „dwingende beletselen tegen het schrappen ervan”. Door transgenders zelf te laten besluiten over hun geslachtsregistratie, wil Dekker naar eigen zeggen „een bijdrage leveren aan de verdere emancipatie van transgenderpersonen”. Jongeren onder de zestien moeten in Dekkers plannen overigens nog wel naar de rechter.

Dekker schrijft dat hij niet bang is dat mensen voortaan te „lichtzinnig” zullen omgaan met het aanpassen van hun geslachtsaanduiging. Wijzigingen moeten immers telkens worden doorgegeven aan de gemeente, bedrijven en instellingen. Bovendien kost het geld om een nieuw paspoort en rijbewijs aan te vragen, schrijft de minister. Wanneer het wetsvoorstel klaar is, zegt Dekker niet. Volgens een woordvoerder moet de versoepeling „nog deze kabinetsperiode” een feit zijn.