CBS

Steeds meer jongeren met overgewicht

Steeds meer kinderen en jongeren zijn te zwaar. Had in 2000 nog 12,5 procent van de Nederlanders tot 25 jaar overgewicht, in 2018 was dat 16 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek naar aanleiding van nieuwe cijfers in de Jeugdmonitor. Overgewicht komt het meest voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (25,1 procent) en bij 18- tot 25-jarigen (24 procent). Van die laatste categorie is echter maar drie op de tien ontevreden over zijn of haar gewicht. Het percentage jonge mensen dat te zwaar is stijgt al jaren, met name onder jongvolwassenen. Bij basisschoolkinderen schommelt het percentage al enige tijd rond de 12 procent. (NRC)