Offshore

AFM-boete voor SBM komt voor beleggers als ‘verrassing’

De VEB, de vereniging van effectenbezitters, heeft kritische vragen gesteld aan SBM Offshore over de boete die toezichthouder AFM op heeft gelegd aan het offshore- bedrijf. De aandeelhouders zouden niet tijdig op de hoogte zijn gebracht van het lopende onderzoek naar de kwestie, volgens de VEB. Eind maart maakte SBM Offshore zelf bekend dat het een boete van twee miljoen euro van de AFM had gekregen voor het te laat melden van koersgevoelige informatie. Het betrof de resultaten van een intern onderzoek naar fraude. Uit het boetebesluit dat de AFM publiceerde, bleek dat er al veel eerder signalen waren van onrechtmatige verkooppraktijken in Brazilië. De VEB is ook kritisch over de positie van commissaris Sietze Hepkema. Die was als bestuurder verantwoordelijk voor de naleving van regels binnen het bedrijf. Nu moet hij als commissaris toezien op de afhandeling van de gevolgen, en dus in feite van zijn eigen functioneren. (NRC)