Brieven

Brieven nrc.next 9/4/2019

CO 2-heffing

Burger betaalt, en kiest

In de discussie over een mogelijke CO2-heffing voor bedrijven wordt vaak aangenomen dat ‘de burger het uiteindelijk toch betaalt’ en het daarom niet zou uitmaken hoe de CO2-kosten bij burgers terecht komen. Dit is te kort door de bocht. Om de burger, die ook consument is, zoveel mogelijk invloed te geven is het belangrijk dat hij de ‘prijs’ van CO2 bij de aanschaf van producten mee kan wegen. Consumenten kunnen alleen stemmen met hun voeten. Dat kunnen zij doen als producten met veel CO2 duurder zijn dan producten met minder CO2. Daarvoor moeten bedrijven de kosten van CO2 in hun prijzen verwerken. Door CO2 als een gewone kostenpost te zien kunnen zij hierover nadenken (en beslissingen nemen) in termen van rendement, investering en maatstaf voor beloning. Met boetes voor een te grote uitstoot in plaats van een heffing zou dit veel moeilijker zijn.

Kinderopvang

Waak voor winststreven

Het kinderopvangbedrijf KidsFoundation wil concurrent Partou uit expansiedrift overnemen (Private equity verovert kinderopvang, 5/4). Dit kan om diverse redenen tot de gezonde bedrijfsvoering gerekend worden. Tegen gewone fusies en samenwerkingsverbanden is in principe geen bezwaar. Het gaat dan om hogere (geloofwaardige) winst voor het verkrijgen van een gezonde balans. Dat biedt een bedrijf ook andere positieve vooruitzichten, zoals behoud van werkgelegenheid, innovatie, investeren. Een minpunt is dat er mogelijk een negatief effect is op de ouderlijke bijdrage. De kans is reëel dat die zal stijgen. Bij private equity-fondsen moet men daar extra alert op zijn, omdat hun interesse in maximale winst ongetwijfeld zwaarder zal wegen dan maatschappelijke belangen. Het leeghalen van overgenomen, vaak gezonde bedrijven en die belasten met hoge schulden is een bekend fenomeen. Fiscaal wellicht net toelaatbaar, maatschappelijk gezien zeker niet.

Onderwijs

Zwalkende overheid

Waarom toch dat gezwalk van politici en beleidsmakers rond het schooladvies, de verwijzing naar vervolgonderwijs in groep 8? Onderwijs vormt, voedt op en zorgt voor kennisoverdracht, maar discrimineert ook! Vanaf dag één dat een kind op school zit, onderscheiden de knappen zich van de dommen. De mogelijkheid om na een wat lager advies (bijvoorbeeld vmbo) later door te kunnen stromen naar een hoger niveau is helemaal niet zo lastig als vaak wordt gesuggereerd. Met een gemiddeld cijfer van 6,8 kan een mavoleerling al naar de havo en een vmbo-er kan met een lage drempel door naar het mbo en vervolgens naar het hbo. Hoezo heeft een te laag advies gevolgen voor de rest van een leven? Een te hoog advies kan wél dramatische gevolgen hebben. Want dan gaat het mis in het vervolgonderwijs en van de daarmee gecreëerde faalangst komt een mens eigenlijk nooit helemaal af.


Docent Haarlem

Herdenken

Bonhoeffer inspireert

Op 9 april 1944 werd de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s vermoord. Zou het mogelijk zijn dat NRC erover schrijft? Al is het maar een klein berichtje om deze grote man te gedenken. Het is vandaag op de dag af 75 jaar geleden dat dit gebeurde en we mogen hem niet vergeten. Zijn prachtige brieven en gedichten zijn nog steeds een inspiratie voor velen die zich verzetten tegen extreem-rechts denken en zijn in de kerken nog in gebruik.

Correcties/aanvullingen

Rudy Kousbroeklezing

In de Agenda van de Amsterdam-bijlage (6/4, p. A6) stond dat de Rudy Kousbroeklezing door Theo Jansen in de Rode Hoed plaatsvindt op woensdag 10 april. Dit moet zijn dinsdag 9 april. www.rodehoed.nl

Paul Beele

In het artikel Ze zijn niet langer de eeuwige verliezers (8/4, p. S7) wordt de voorzitter van roeivereniging Triton in de laatste alinea ‘Jaap Beele’ genoemd. Zijn naam is Paul Beele, zoals eerder in het artikel wel correct stond.