Ruim vijftig incidenten met hitteletsel bij Defensie

De afgelopen vijf jaar zijn ruim vijftig militairen tijdens oefeningen getroffen door hitteletsel. Vier militairen werden arbeidsongeschikt.

Militairen op Vliegbasis Eindhoven, tijdens een grote internationale militaire alarmeringsoefening van de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) van de NAVO.
Militairen op Vliegbasis Eindhoven, tijdens een grote internationale militaire alarmeringsoefening van de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) van de NAVO. Foto Bas Czerwinski / ANP

Ruim vijftig militairen zijn afgelopen vijf jaar getroffen door hitteletsel. Dit gebeurde tijdens binnenlandse oefeningen. Dat bevestigt het ministerie van Defensie na berichtgeving van Zembla en de Stentor. Het is voor het eerst dat cijfers over het aantal meldingen van hitteletsel bekend worden gemaakt.

In de helft van de gevallen is er sprake geweest van een ziekenhuisopname. Vier militairen zijn arbeidsongeschikt verklaard en een iemand is overleden als gevolg van een hitteberoerte. Een woordvoerder van Defensie benadrukt dat deze cijfers geen volledig beeld geven omdat het gaat om meldingen. Niet alle ongevallen worden gemeld. Jean Debie voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) noemt het aantal meldingen tegen Zembla “heel zorgelijk”. “Je wil juist een veilige trainings- en oefensituatie. Risico’s moeten tot een minimum worden beperkt.”

Maatregelen

Defensie heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om hitteletsel zo veel mogelijk te voorkomen maar in februari bleek dit nog niet voldoende, bleek na een onderzoek dat werd uitgevoerd na de dood van de 20-jarige Marechaussee Kelvin Bosman. Hij overleed in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte. Defensie moet de lessen van de ongevallen uit het verleden beter toepassen, schreef staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD) in februari in een Kamerbrief. “Dat gaat tot nu toe niet goed en dat moet dus beter”. Uit onderzoek bleek dat instructeurs te weinig kennis hebben over hitteletsel. Ook was er te weinig informatie beschikbaar voor de opleiders en werden deskundigen niet genoeg betrokken bij het tot stand komen van militaire oefeningen.

Volgens de staatssecretaris moet er een “defensiebrede, uniforme en fundamentele preventieaanpak” komen “gebaseerd op nationaal en internationaal beschikbare gedegen kennis”. Zo komt er een centraal expertisecentrum voor alle eenheden en wordt het verplicht deskundigen te betrekken bij de voorbereiding van oefeningen.

In 2016 overleed de 20-jarige Marechaussee Kelvin Bosman aan de gevolgen van een hitteberoerte. In februari 2019 erkende Defensie aansprakelijkheid voor zijn dood en bleken er fouten te zijn gemaakt. De instructeurs van het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee hadden niet genoeg kennis van hitteletsel en binnen het opleidingscentrum was te weinig oog voor veiligheid. Ook bleek de zorg ter plekke onvoldoende.