Brieven

PintohuisRedding kwam niet van de buurtbewoners

Huis De Pinto

Redding was nog veel mooier

Twee weken terug schreef Kester Freriks over de tweevoudige redding van huis de Pinto (‘Een gered huis vol boeken en cultuur’, Amsterdambijlage 23 maart).

Maar de geschiedenis van de redding rond 1970 is nog veel mooier. Wethouders Lammers had in de gemeenteraad met PvdA/CPN een meerderheid (23-22) voor sloop en aanleg van de vierbaansweg. Van de oppositie waren twee leden afwezig: een KVP’er (ben zijn naam vergeten) was voor zaken in Londen (gelogen) en Wim Wessels (D66) lag thuis ziek in bed (was waar). Daarom durfden twee leden van de meerderheid weg te blijven.

Maar tegen middernacht verscheen de KVP’er toch en werd de meerderheid nerveus. Die nervositeit nam toe toen een ambulance stopte en Wim Wessels, geholpen door twee broeders, naar binnen strompelde.

En de vierbaansweg werd dus met 22 tegen 21 stemmen weggestemd. Voor alle zekerheid liet Martini (D66) de rooilijn in de Bakkersstraat vastleggen om te voorkomen dat daar de autoweg zou komen.

Dat verhaal is weinig bekend. D66 geneert zich er een beetje voor (Lammers had een democratisch gekozen meerderheid) en de actievoerders hielden dat stil in hun afkeer tegen de bourgeois D66; zij bleven melden dat de redding door de buurtbewoners kwam.