Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

De Amsterdamse Rebecca (29) komt aan het woord in ‘Ik ben bang mijn eigen mening te uiten’ (31/3): „Als je de reacties leest onder elk onlinebericht dat iets met het Jodendom te maken heeft, zie je de vloedgolf aan mensen die jodenhaat spuwen.”

NRC besteedde vorige week een serie aan het groeiende antisemitisme in Nederland en de rest van Europa. De golf van haat heeft de inbox van de Opinie-redactie niet bereikt. De ingezonden brieven en artikelen getuigen van een kalme ernst.

Een lezer uit Haarlem, een groot deel van zijn vaders familie is in de oorlog vermoord, vindt dat we uit moeten kijken om antisemitisme te „overdrijven”. „Haat ten aanzien van bijvoorbeeld Marokkanen, Turken, Polen, Duitsers, Surinamers enzovoort verschilt niet wezenlijk van Jodenhaat.”

Dan Cohen uit Haarlem (zijn brief staat op pagina 11) schrijft dat hij nooit negatieve reacties krijgt op zijn keppel. Joden zijn volgens hem niet „vogelvrij” verklaard: „Integendeel: het wordt tijd dat Joden in Nederland en daarbuiten, hun Jodendom frank en vrij, zichtbaar en onopvallend tegelijk, uitdragen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, want dat is het namelijk.”

Een lezer uit Rotterdam levert suggesties voor het aanpakken van het antisemitisch gedachtengoed in onderwijs en media. Onder het kopje ‘Desinformatie’ staat: „Toon – desnoods statistisch – de absurditeit van complottheorieën rond de zogenaamde ‘rijkdom’ of de ‘obscure (wereld)macht’ van de Joden-stereotiepen die tot karaktermoord leiden.”

Daarover gesproken. Een lezer treft in NRC.next van 28 maart „een voorbeeld van echt antisemitisme” aan. In een artikel over de Amerikaanse familie Sackler staat dat „de zeer gesloten Joods-Amerikaanse familie” het „leeuwendeel van haar miljardenfortuin” vergaard heeft met „deze ‘heroïne in pilvorm’”. „Wat is de toegevoegde waarde van Joods in dit verband, anders dan het vooroordeel bevestigen dat Joden op geld belust zouden zijn?” Een eindredacteur had dezelfde gedachte en haalde het weg voor de middageditie.

, chef Opinie