Opinie

Rotterdamse ouders niet geraadpleegd over sluiten school voor kinderen met autisme

Wij schrijven naar aanleiding van onze verbazing en zorgen over de stopzetting van de samenwerking met Acato door de gemeente Rotterdam.

Acato richt zich op thuiszitters, met veelal autisme, van 12 tot 18 jaar. Het is een burgerinitiatief dat tegemoet komt aan datgene wat vele thuiszitters nodig hebben om weer naar school te gaan. Een kwetsbare groep kinderen die met de aanpak van Acato, na soms jaren thuis te hebben gezeten, weer opleven. Een aanpak die uniek is en werkt. Een initiatief waar een stad als Rotterdam, trots op zou moeten zijn en zou moeten koesteren.

Na maanden van hard werken, persoonlijke inzet en vechten voor haar bestaansrecht ontving Acato en wij als ouders, een brief (bijlage) van de gemeente Rotterdam over de stopzetting van de samenwerking. Wij zijn uitermate verbaasd over deze stopzetting. Als reden meldt mevrouw Coenen dat ‘de gemeente Rotterdam helaas geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking met Stichting Bloemfleur waar Acato onder valt’. Daarnaast wordt als reden aangegeven dat Acato zich niet ontwikkeld zou hebben tot „een jeugdhulpaanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet”.

Het verbaast ons ten zeerste dat de gemeente geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking met Acato terwijl juist de gemeente Rotterdam en de scholen al lange tijd ons vertrouwen geschonden hebben.

Wij noemen een paar van die geschonden afspraken: De afspraken gemaakt door de gemeente met BOOR m.b.t. Acato werden niet nagekomen, afspraken over de financiering (pgb’s, huur) werden eveneens niet nagekomen. Acato kreeg steeds nieuwe regels opgelegd terwijl er aan de zijde van de gemeente en de scholen geen enkele afspraak na werd gekomen . Zonder financiering en de daadwerkelijke inzet en het nakomen van afspraken door de gemeente en scholen, kan Acato niet functioneren.

Voor ons, ouders van de kinderen op Acato, is echter het ergste dat wij totaal niet serieus genomen worden. Het verbaast ons ook uitermate dat wij nooit zijn geraadpleegd over onze ervaringen met Acato.

Nu de samenwerking met Acato wordt opgezegd, wordt de keuze gemaakt om binnen een schooljaar te gaan wisselen van aanbieder, met ander personeel. Dat verbaast ons eveneens. De pilot met Acato zou tot en met 31 juli lopen. Die afspraak wordt dus ook niet nagekomen. Vanaf 1 mei a.s. hebben we te maken met andere aanbieders. Wij hebben voor onze kinderen gekozen voor het ‘product Acato’ zoals dat tot op heden in de huidige vorm wordt aangeboden. We hebben niet gekozen voor Acato á la Pameijer, MEE en ‘andere erkende aanbieders’. Als we voor hen hadden willen kiezen, dan hadden we dat uiteraard gedaan. Nu wordt ons gewoonweg verteld dat we het hiermee moeten doen. Het recht van pgb om te kiezen voor een specifieke organisatie in dit geval Acato, wordt genegeerd.

De reden waarom Acato werkt, is de unieke aanpak en keuze voor personeel. Kinderen die keer op keer teleurgesteld zijn geweest door een verkeerde aanpak, door onderwijsinstellingen, worden nu opnieuw geconfronteerd met een verandering. Een verandering die hoogstwaarschijnlijk leidt tot weer een dieptepunt in hun vertrouwen in het systeem. Dit verbaast ons zeer want wethouder Bokhove heeft vele malen toegezegd aan Acato dat de kwaliteit en veiligheid geborgd moet zijn.

Ons vertrouwen in de gemeente Rotterdam is weg. Na de meivakantie zal er dus ander personeel zijn en zal dat ‘mogelijk onrust’ geven bij de kinderen, zo schrijft mevrouw Coenen. Grote kans dat de kinderen niet komen, omdat het nieuwe systeem niet voor hen zal werken. Ze blijven thuis en zullen weer thuiszitters zijn.

De gemeenteraad kan in gesprek gaan met wethouder Bokhove. Het is van belang om opheldering te vragen over de door de gemeente Rotterdam niet nagekomen afspraken van de afgelopen maanden.

Nogmaals, het verbaast ons zeer dat de gemeente Rotterdam een goed functionerend initiatief als Acato, dat een oplossing biedt voor de vele thuiszitters, laat vallen.

en , namens de ouders van kinderen die Acato bezoeken
Deze brief stuurden de ouders aan de gemeenteraad toen bekend werd dat de gemeente de samenwerking met Acato opzegde.