Interview

Noodhulp die niet politiek mag worden

Rode Kruis Na lang weigeren laat de Venezolaanse leider Maduro internationale hulp toe. Het Rode Kruis wil neutraal blijven in het politiek verdeelde land.

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) bereidt een grote, „urgente” hulpoperatie voor in Venezuela. Vorige week gaf president Nicolás Maduro de organisatie het land hiervoor – na lang weigeren – toestemming.

Eerder dit jaar blokkeerde Maduro nog de Amerikaanse hulpgoederen die oppositieleider en interim-president Juan Guaidó het land in poogde te krijgen. Volgens Maduro was dit een verkapte invasie en was er geen sprake van een crisis. Ook het ICRC distantieerde zich destijds van deze politieke getinte hulpactie van Guaidó en het Amerikaanse US Aid.

Nu het ICRC zelf medicijnen en water gaat verstrekken, staat de organisatie niet alleen voor logistieke uitdagingen. „Hoe kunnen jullie voorkomen dat deze hulp niet toch politiek wordt ingezet?”, vroeg oppositieleider Guaidó. Maduro buit de honger nu al politiek uit door alleen aanhangers voedselpakketten te geven.

„We willen hoe dan ook neutraal blijven en niet meegezogen worden in politieke kampen en belangen”, vertelt Diana Medina, woordvoerder Latijns-Amerika van het ICRC, vanuit Panama. Het ICRC gaat hiertoe samenwerken met de lokale tak, die al jaren hulp op kleinere schaal hulp verleent. „We gaan het, nu er toestemming is, veel grootser aanpakken, de nood is urgent. In eerste instantie gaan we ziekenhuizen in Venezuela ondersteunen. Ook kunnen we onmiddellijk steun bieden aan bijna 700.000 mensen. Dat is uiteraard niet genoeg, maar het is een begin.”

„Uiteraard heeft ieder land een eigen situatie”, zegt Medina, „maar onze directeur vergeleek deze actie qua omvang met wat we in Syrië doen. Voorheen was voor Venezuela een bedrag beschikbaar van rond de 4 miljoen Zwitserse frank (3,5 miljoen Euro, red.). Nu hebben we het over bedragen die naar 20 à 30 miljoen lopen.”

Ze wijst erop dat de organisatie „al jaren ervaring heeft met het werken in conflictgebieden. „Er zijn nu circa 3.000 vrijwilligers in Venezuela die direct ingezet kunnen worden. Dit zijn natuurlijk allemaal individuen, maar ze hebben wel een overeenkomst met ons getekend waarin duidelijk staat dat ze zich dienen te houden aan onze protocollen: neutraal blijven, humanitaire en universele hulp verlenen en geen politiek bedrijven.”

Tonnen aan westerse hulp liggen nog opgeslagen in Colombia en in Curaçao. Ook zijn er Chinese hulpgoederen naar Venezuela gevlogen. Die hulp zal het ICRC niet uitdelen, zegt Medina. „We gaan onze eigen kanalen inzetten, maar we blijven wel met alle partijen in het land in gesprek.”