Opinie

Fiets-Maastunnel dicht? Dan is een goed alternatief verplicht!

De gemeente Rotterdam wil bussen inzetten, als de Maastunnel tijdelijk sluit voor fietsers. Dat is geen werkbaar alternatief, zegt . En het verwaarlozen van vervoer tussen Noord en Zuid past in een patroon.

Illustratie Pepijn Barnard
Illustratie Pepijn Barnard

De gemeente Rotterdam heeft onlangs in een persbericht bekend gemaakt dat de fiets- en voetgangers Maastunnel vanaf 1 september gedurende 7 c.q. 11 maanden volledig afgesloten zullen zijn. Kort daarvoor stonden er nog borden bij de ingang dat de fiets- en voetgangerstunnel tijdens de renovatie open zou blijven. Bewoners zijn geschrokken vanwege de grote impact van de afsluiting op hun dagelijks leven. En boos op de gemeente vanwege de slechte communicatie naar hen. We zijn een petitie gestart en meer acties zullen volgen.

Per dag gaan 8.000 fietsers door de tunnel. In de spits ruim 700 per uur, dat zijn 11 fietsen per minuut. Bewoners van zowel Rotterdam Noord als Zuid gaan vaak meerdere keren per dag fietsend of lopend door de tunnel. De fietstunnel is de enig verbinding tussen de zuidelijke stadsdelen Waalhaven, Charlois, Zuidplein, Pendrecht en Tarwewijk en de noordelijke stadsdelen Delfshaven, Spangen, Overschie, Schiedam en West.

Veel voorzieningen voor bewoners van Zuid zijn in Noord: middelbare scholen, kinderopvang, werk, centraal station, uitgaan en goede winkels. Bewoners van Noord werken in de Waalhaven of bij bedrijven in Zuid. De fietstunnel is een levensader.

Als alternatief tijdens de sluiting biedt de gemeente een busdienst aan die heen en weer pendelt tussen de Zuid- en Noorduitgang van de tunnel. Fietsen moeten ook in deze bus mee.

Busdienst onacceptabel

Een busdienst is onacceptabel omdat dit voor de meeste mensen geen alternatief is. In het spitsuur zullen zeker lange wachttijden ontstaan, zo is een paar jaar geleden al ervaren toen de roltrappen defect waren. Als er al voldoende bussen zijn om 700 fietsen per uur te vervoeren, dan sluiten die bussen aan in de file voor de Maastunnel. Bovendien blijkt ook uit ambtelijke stukken dat zoveel bussen niet tegelijk in de Maastunnel mogen rijden. Ook zal de bus niet in de nachtelijke uren rijden.

En tenslotte: een bakfiets of scootmobiel past natuurlijk niet in de bus.

Over de Erasmusbrug fietsen is geen redelijk alternatief. Deze brug verbindt de centrumgebieden van de stad, zowel op Noord als Zuid. Omrijden of lopen vanaf Charlois naar Delfshaven via de Erasmusbrug is ruim 7 km, per fiets 25 minuten enkele reis.

Wij willen een fatsoenlijke alternatief, waarbij 7.000 fietsen per dag soepel naar de overkant kunnen worden vervoerd. Een veerdienst tussen Charlois en Parkkade met twee ponten die heen en weer gaan is een goed alternatief. Maar de gemeente koos voor een bus omdat het maken van aanlegsteigers te duur zou zijn.

Bewoners van Zuid vragen de gemeente al jaren om meer en betere verbindingen met de Noordoever. Goede verbindingen zullen een (economische) impuls zijn voor Rotterdam Zuid dat nu voor een deel van de stad als ver en onbereikbaar wordt ervaren.

Al 5 jaar wachten

In 2013 nam de gemeenteraad unaniem een burgerinitiatief over, waarin het college van B & W werd opgedragen om op korte termijn te zorgen voor een oeververbinding tussen Charlois en Katendrecht. De huidige wethouder van vervoer Judith van Bockhove, ondertekende als raadslid deze motie. Wat een kans ligt er voor haar om de motie die ze zelf steunde uit te voeren!

In 5 jaar heeft de gemeente weinig gedaan met deze opdracht. Een groep kunstenaars uit Zuid, samenwerkend onder de naam Stedelinks, realiseerde met een bijdrage van de gemeente een veerpontje, dat uitsluitend op werkdagen in de ochtend en de middag enkele uren vaart tussen Charlois en Katendrecht. Er kunnen 6 fietsen per keer mee.

In het verleden hebben bewoners gevraagd om een halte te maken aan het Charloisse Hoofd voor de waterbus van Heyplaat naar Katendrecht, die waterbus vaart nog steeds Charlois voorbij.

Rotterdam wil verduurzamen en het autoverkeer terugdringen. Het maken van aanlegsteigers voor een pont is een gouden kans, een investering in duurzaam vervoer voor de toekomst die bovendien gehoor geeft aan een jarenlange vraag naar een meer verbindingen voor stadsbewoners tussen Zuid en Noord. De nieuwe brug die er ooit gaat komen is dat nauwelijks: die bedient het autoverkeer in de ruit om Rotterdam en niet de stadsbewoners.

Het is om deze redenen dat bewoners zich nu organiseren om de gemeente op andere gedachten te brengen. Op petitie.nl kunt u onze wens ondersteunen. In de week van 15 april staan we bij de ingang van de tunnel met flyers. Mogelijk dat in de zomer meer acties volgen.

namens bewoners Charlois, deels verenigd in stichting KICK