Toch lagere grondprijs voor 44 toekomstige bewoners Oosterwold

Na een grondprijsverhoging ontstonden protesten onder toekomstige bewoners. Een deel van hen krijgt nu een overgangsregeling.

Een huis in de wijk Oosterwold in Almere.
Een huis in de wijk Oosterwold in Almere. Foto Bram Petraeus

44 toekomstige bewoners van de wijk Oosterwold in Almere hoeven toch geen hogere grondprijs te betalen voor de kavels die zij willen gaan bebouwen. De grondprijs in het gebied, waar bewoners niet alleen hun huis maar ook onder meer hun wegen en riolering zelf moeten aanleggen, werd per 4 februari verhoogd van 42 naar 74 euro per vierkante meter. Nu heeft de gemeente besloten dat deze huishoudens aanspraak mogen maken op een overgangsregeling.

De gemeente schrijft in een brief aan een van de gelukkigen, in bezit van NRC, dat bewoners die al voor 4 februari een kavel hadden ingetekend op de gebiedskaart en die al “ver zijn in het traject” in aanmerking komen voor de overgangsregeling. Dat betekent dat zij de oude grondprijs van 42 euro per vierkante meter mogen betalen. In totaal hadden 124 huishoudens een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling.

Lees ook over de situatie in Almere Oosterwold: Ineens is de grond 60 mille duurder

Protesten

Toen de grondprijsverhoging in februari bekend werd gemaakt, leidde dat tot protesten van toekomstige bewoners. Destijds gold de overgangsregeling alleen voor toekomstige bewoners die al een intentieovereenkomst hadden getekend. Veel andere toekomstige bewoners waren nog niet zo ver, maar hadden wel al maanden tijd en veel geld in hun plannen geïnvesteerd - deels omdat het gemeentelijke traject dat zij moesten doorlopen om in aanmerking te komen voor een kavel maanden duurt. Deze groep toekomstige bewoners zag zijn kosten plots met soms wel tienduizenden euro’s stijgen. Sommigen van hen overwogen juridische stappen.

In reactie op de ontstane ophef beloofde verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen (D66) te zullen kijken naar individuele gevallen voor wie de grondprijsverhoging “heel onredelijk uitpakte”.

Voor de overige initiatiefnemers, schrijft de gemeente, geldt de nieuwe grondprijs. De gemeente hoopt dat “zij, wellicht met aanpassing van hun plan, alsnog in staat zullen zijn om hun initiatief in Oosterwold te realiseren”. Voor hen die het niet eens zijn met de beslissing van de gemeente “bestaat de mogelijkheid om langs civielrechtelijke weg verweer te voeren”.